Top

De grens van de betaalbaarheid

Prijsontwikkeling woningtypenDe gemiddelde waardestijging van woningen in Amsterdam zwakt af. In het derde kwartaal van 2008 was zelfs sprake van een daling van de verkoopprijs van drie procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Over de periode januari-september als geheel was er nog steeds een prijsstijging, zo blijkt uit Woon Amsterdam 2008, de jaarlijkse rapportage van Makelaarsvereniging Amsterdam, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam en (voor het eerst dit jaar) de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Alleen de in Amsterdam zeldzame vrijstaande huizen werden in deze periode goedkoper (zie tabel). De prijs van de meest verkochte woning – appartement gebouwd voor 1945 – steeg in de eerste drie kwartalen van 2008 met 2,9 procent. Dat is een flinke teruggang vergeleken met de 11,3 procent in 2006 en de 14,8 procent over heel 2007. Ook het aantal verkochte woningen nam fors af in deze en andere categorieën. De opstellers van de rapportage concluderen dat de grens aan de betaalbaarheid is bereikt.

Wie kan met deze prijzen nog een huis kopen in Amsterdam? Doorstromende tweeverdieners zitten nog goed, zo blijkt uit de grafiek. Met ten minste anderhalf keer een modaal inkomen (modaal =  €31.000,- p.j.) en de overwaarde van hun oude woning kunnen ze alle meest verkochte woningtypen betalen. Bij alle categorieën zitten ze boven de honderd procent, het punt waarop de financiering precies rond is. Startende éénverdieners (met modaal) komen er daarentegen bekaaid vanaf. Als ze alles bij elkaar schrapen kunnen ze enkel een appartement uit de periode 1945-1970 kopen. Ze zijn daarvoor onder meer aangewezen op voormalige corporatiewoningen in stedelijke vernieuwingsgebieden.
Doorstromende éénverdieners (met modaal) en startende tweeverdieners (anderhalf keer modaal) hebben meer mogelijkheden. Zij kunnen ook een appartement van na 1970 kopen, dat met name in Nieuw West, Noord en Zuidoost is te vinden. Een eengezinswoning, maar ook een vooroorlogse pijpenla binnen de ring ligt buiten hun bereik. Daarvoor zijn twee inkomens nodig en meegebracht geld, bijvoorbeeld uit een vorige woning.

Betaalbaarheid verschillende woningtypen

Bron: www.mva.nl en Woon Amsterdam 2008, een uitgave van Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.
Te downloaden op de sites van:
De MVA en de AFWC
 

Zie ook: Corporatiewoningen aanzienlijk goedkoper