NUL20 nr 43, maart 2009

BLADEREN in het tijdschrift

Eerste verdieping

Zoeken naar ruimte voor 70.000 nieuwe woningen

De Grote Verdichting

Amsterdam wil de komende twintig jaar 70.000 nieuwe woningen bouwen. Omdat Waterland en de Amstelscheg groen moeten blijven, is verdichting van de bestaande stad de enige optie. Naast de bekende locaties lijken vooral de Zuidoostlob en nieuwe delen van de noordelijke IJ-oever mogelijkheden te bieden. Al maken milieuregels, buurgemeenten en bestaande bedrijvigheid het er niet gemakkelijker op.

Hoe blijft het leuk met 70.000 woningen extra?

Aantrekkelijk volbouwen kán

De komende decennia moeten er in Amsterdam nog zo’n 70.000 woningen bij komen. Als dat al lukt, wat betekent die verdichting voor de woonkwaliteit? Hoe blijft het leuk wonen in die verdichte stad, in Nieuw Amsterdam? NUL20 vroeg het een aantal deskundigen. Directeur Frank Bijdendijk van Stadgenoot; stedenbouwkundige Sjoerd Soeters en wetenschapper Hamilcar Knops.

“De stad is het mooiste wat de mens ooit heeft gemaakt,” stelt Sjoerd Soeters.

Herontwikkeling industriële locaties levert dure bouwgrond op

Spannend wonen op NDSM-werf

Tweede verdieping

Amsterdam, yuppenstad

Komt u in uw buurtsuper ook steeds vaker van die frisse types tegen met een magnetronmaaltijd en een fles prosecco? Alle kans dat uw buurt aan het veryuppen is. Dat blijkt ook uit de cijfers. Amsterdam neemt een voor Nederlandse begrippen unieke positie in. Nergens anders zijn zoveel yuppenwijken of wannabee-yuppenwijken. Zelfs enkele ‘krachtwijken’ van het VROM-lijstje zijn potentiële yuppenwijken.

Soms lijkt het wel een nationale sport om steden en wijken van een etiketje te voorzien. Er zijn honderd en één manieren om dit te doen.

Derde verdieping

Amsterdam dubt over experiment inkomensafhankelijke huren

Huur Op Maat voor grote gezinnen?

In oktober 2008 startte de landelijke pilot Huur Op Maat. In dit systeem wordt bij het vaststellen van de huur jaarlijks gekeken naar het inkomen van de bewoner. Een kopploeg, met daarin Hoogeveen, Amersfoort en Doetinchem, wordt in maart gevolgd door een grotere groep gemeenten.

Kort bestek

Corporaties willen actie zoeklicht in verkochte woningen

‘Problemen Venserpolder overdreven’

De verkoop van sociale huurwoningen wordt door de gemeente en woningcorporaties al jaren gezien als probaat middel om de samenstelling van wijken in positieve zin te beïnvloeden. Maar enkele woningcorporaties kwamen in Venserpolder in Zuidoost tot een andere conclusie en willen voorkomen dat meer woningen daar in handen komen van criminelen. “Venserpolder in criminele handen” kopte Het Parool direct. Maar hoe groot is het probleem nu eigenlijk?

Verschillende interpretaties evaluatierapport

De Woonversnelling: wel of niet geslaagd?

Wie in de regio Amsterdam een huurwoning wil betrekken moet geduld hebben. Woon- of inschrijvingsduur bepaalt je kansen. Sinds 2005 pleit vooral woningcorporatie Ymere voor alternatieven zoals loten. Dat leidde in 2007 tot het experiment De Woonversnelling. Initiatiefnemer Ymere spreekt van een geslaagd experiment, maar de Dienst Wonen ziet er weinig in.

Bij dit monument gaat alles uit de kast om woningen én vertrouwen te herstellen

Koningsvrouwen van Landlust

Veel bewoners van achterstandswijken hebben weinig vertrouwen in overheid, welzijnswerk en corporaties. Bij de renovatie van de verouderde en verwaarloosde Koningsvrouwen van Landlust, de eerste strokenbouw van Amsterdam, spaart corporatie Eigen Haard kosten noch moeite om weer vertrouwen te kweken. Dat lijkt nog te lukken ook. Het eerste deel van een tweeluik over dit project. 

De leeskamer

De leeskamer

Publieke ruimte en privaat initiatief

coverIn de publieke ruimte wordt de staat van de samenleving zichtbaar. Die ruimte valt al een tijd niet meer samen met de publieke sector. Alle aanleiding om denkkaders te formuleren die het debat over nieuwe vormen van samenwerking tussen markt en overheid mogelijk maken.

Woonbarometer

Bouwstagnatie: ‘Rawhide-effect’ en kredietcrisis

Bouwproductie 2008 en 2009

Redactioneel

De Grote Verdichting

Je kunt anticyclisch investeren, maar bestaat er ook anticyclische journalistiek? We doen een poging en kijken naar de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam tot 2030, hopelijk ver voorbij de kredietcrisis. Als onderdeel van de ontwikkeling van de ‘Noordvleugel’ heeft Amsterdam zich voorgenomen komende twintig jaar 70.000 woningen toe te voegen aan de voorraad. Binnen de grenzen van de bestaande stad. Dat is een kolossale opgave. Zoveel woningen staan er in de Westelijke Tuinsteden.