Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Wat wel goed verkoopt. Over ‘piekflow’ en krenten uit de pap

  Zelfs in de krappe woningmarkt van Amsterdam staan vele woningen te koop en wordt nog maar mondjesmaat gebouwd. Kopers zijn een stuk kritischer geworden maar van een kopersstaking is geen sprake. Bij sommige projecten vliegen de woningen nog weg. “Als je een snoepje uitdeelt, dan staan ze wél in de rij.”

 • Concentratie op minder projecten en subsidies moeten nieuwbouw op gang houden

  De nieuwbouwproductie van woningen lijdt flink onder de crisis. Met tal van maatregelen proberen landelijke en plaatselijke overheden, corporaties en andere partijen nog zoveel mogelijk palen te laten slaan. Wat wordt er in Amsterdam ondernomen en welk effect kunnen we daarvan verwachten?

 • Corporaties lopen tegen hun financiële grenzen aan

  De corporatiesector wordt wel als panacee voor de crisis in nieuwbouwproductie opgevoerd, maar ook daar buitelen negatieve ontwikkelingen over elkaar. Bij de ene woningcorporatie zal het wat eerder zijn dan bij een andere, maar geen enkele corporatie zal ontkomen aan het neerwaarts bijstellen van ambities. Bovendien lijkt de afnemende investeringsruimte van structurele aard.

 • Koopwoningen: prijzen nog hoog, maar aanbod blijft stijgen

  Crisis op Amsterdamse woningmarkt raakt vooral woningen boven de 3,5 ton. Er zijn zorgen om grote aanbod

 • Crisis op Amsterdamse woningmarkt raakt vooral woningen boven de 3,5 ton

  Een goed bericht leek het afgelopen zomer. De huizenprijzen in Amsterdam stegen weer in het tweede kwartaal en ook het aantal woningverkopen nam toe. Is de bodem bereikt en gaat het vanaf nu weer omhoog? Hoe kijken makelaars naar de markt? Pieter Joep van den Brink ziet lichtpuntjes, Almar Bakker is somber.

Tweede verdieping

 • ‘GGZ-cliënten krijgen weer zelf de regie over hun leven’

  ‘Gewoon wonen’. Onder die titel wordt in oktober een landelijk congres gehouden over het bevorderen van zelfstandige woonvormen voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de maatschappelijke opvang. Organisator is de landelijke Cliëntenbond in de GGZ. In aanloop naar dit congres nam NUL20 enkele zelfstandige woonvormen voor ggz-cliënten onder de loep.

Derde verdieping

 • Stadsvernieuwingsbuurten uit de jaren tachtig

  Vijfentwintig jaar geleden werden in de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse gordel duizenden particuliere huurhuizen vervangen door betaalbare corporatiewoningen. Tegenwoordig is er veel kritiek op deze woningblokken. Ook blijft de waardeontwikkeling van verkochte stadsvernieuwingspanden achter bij die van vooroorlogse huizen. Worden de paradepaardjes van het ‘bouwen voor de buurt’ de nieuwe zorgenkindjes van de stad?

Kort bestek

 • ‘Het staat er. Knap als ze het afbreken’

  Florentinus Marinus Wibaut was ongetwijfeld de meest invloedrijke wethouder uit de geschiedenis van Amsterdam. In totaal was hij zo’n zeventien jaar wethouder, met onder meer Volkshuisvesting en Financiën in zijn portefeuille. Deze maand verschijnt een boek over hem van Eric Slot. In deze voorpublicatie zet auteur Eric Slot een aantal markante feiten uit het boek: Wibaut in zes beginselen.

Interview

 • Diensten Wonen en Zorg en Samenleven fuseren per 1 januari 2010
  Intensief samenwerken deden ze al, dus waarom niet fuseren? En zo gebeurt. De Dienst Wonen en de Dienst Zorg en Samenleven gaan per 1 januari 2010 samen. Het fusieproces verliep voor de verandering harmonieus en met de beoogde einddoelen kan niemand het oneens zijn: een gemeentelijk loket minder, minder bureaucratie en een betere dienstverlening. Maar de nieuwe dienst blijft vooral doen wat de fusiepartners ook al deden. Met iets minder geld.

Woonbarometer

Stelling

 • Is er een wettelijke regeling nodig met nauwkeurig beschreven bepalingen voor tijdelijke verhuur? Bastiaan van Perlo van de Huurdersvereniging Amsterdam en Paul Jeekel van bemiddelingsbureau Alvast geven hun standpunten.