Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
NUL20 woonbarometer
Rijke buurten worden rijker, arme buurten armer

Inkomensontwikkeling in Amsterdamse buurten 2001-2007

 

De inkomensverschillen in Amsterdam nemen toe. Een nieuwe analyse van de inkomensgegevens uit vier WIA-edities (Wonen in Amsterdam) door de Dienst Wonen laat zien dat het verschil tussen arm en rijk ook geografisch is gegroeid. Het gemiddelde inkomen van buurten met veel grootverdieners is tussen 2001en 2007 ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde in veel gevallen gestegen. Terwijl de verdiensten in wijken met veel arme bewoners meestal zijn gedaald. In de eerste groep vallen gebieden als het centrum en Amsterdam Zuid. De inkomensdaling komt vaker voor in de stadsdelen buiten de ring.

De groeiende segregatie hangt nauw samen met het verschil in eigenwoningbezit. Waar het gemiddeld buurtinkomen is gestegen, wonen veel huishoudens met een eigen huis. Het inkomen van deze groep is veel hoger dan dat van particuliere en sociale huurders. Het gemiddelde buurtinkomen daalde vooral op plekken met veel corporatiewoningen. Daar wonen veel mensen die moeten rondkomen van een lager inkomen. Zelfs in de stedelijke vernieuwingsgebieden waar het corporatiebezit door verkoop en nieuwbouw is afgenomen en het aandeel koopwoningen is gegroeid, bleef het gemiddeld buurtinkomen in vergelijking met de rest van Amsterdam laag. Het aantal kopers en hun inkomen is er (voorlopig) te bescheiden voor een stijging van het algemene inkomenspeil.

Binnen afzonderlijke buurten kunnen wel grote verschillen bestaan in inkomensontwikkeling tussen mensen die er al langer wonen en hen die er pas komen kijken. Zo hebben veel ‘oudere’, weinig verdienende bewoners rond het Boerhaaveplein (Oosterparkbuurt) in de afgelopen jaren hun inkomen zien dalen. De bovengemiddeld verdienende mensen die er onlangs kwamen wonen, beleefden juist een inkomensstijging. Een typisch geval van ‘gentrification’. Andersom werd in Nieuwendam-Noord tussen 2001 en 2007 het benedengemiddelde inkomen van de nieuwkomers nog lager, terwijl de ‘oudere’ bewoners hun bovengemiddelde inkomen zagen groeien. In Banne Zuidwest en Buikslotermeer trad deze ontwikkeling ook in iets minder scherpe mate op. In deze buurten is vermoedelijk sprake van uitwijkgedrag: weinig verdienende sociale huurders die door de stedelijke vernieuwing in Nieuw West en Zuidoost amper kans maken op een goedkope corporatiewoning, wijken uit naar Noord. 

Bron: Factsheet Inkomensontwikkeling Amsterdamse buurten 2001-2007, Dienst Wonen, Kees Dignum (www.wonen.amsterdam.nl/documentatie)

Thema