NUL20 nr 47 november 2009

BLADEREN in het tijdschrift

Eerste verdieping

De corporatie als investeerder in zakelijk vastgoed

Streep in het zand?

Dossier Maatschappelijk vastgoedCorporaties bouwen en beheren al lang niet meer alleen woningen. Er wordt stevig geïnvesteerd in leefbaarheid, schoolgebouwen en zorgcentra. Maar er vloeit ook corporatievermogen naar cultuurcentra (Beurs van Berlage, De Hallen), winkelpanden (Damrak), een campus (Universiteit van Maastricht) en een boot (SS Rotterdam).

Corporaties stappen in brede scholen

Wil de beste scholenbeheerder opstaan?

Dossier Maatschappelijk vastgoedBetere schoolgebouwen, korte lijnen met naschoolse opvang en welzijnsorganisaties en een ontmoetingscentrum in de buurt. Dat zijn de voordelen van brede scholen, vindt men ook in Amsterdam. Maar wie betaalt de extra kosten voor zo’n mooi gebouw en het gemeenschappelijk beheer?

Dossier Maatschappelijk vastgoedDrie brede scholen

MFC Binnenhof

Het Multifunctioneel Centrum Binnenhof in Buitenveldert is, zeker voor Amsterdam, een vroeg voorbeeld van een brede school. Het grote complex is vanaf 1999 in vijf jaar tijd gebouwd. Het bevat twee basisscholen, twee peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, ontmoetingscentra, een gymzaal, 154 woningen en een ondergrondse parkeergarage.

Meten maatschappelijke effecten van investeringen even zinvol als lastig

Investeringen van onzichtbare waarde

Dossier Maatschappelijk vastgoedWoningcorporatie Ymere wil structureel de maatschappelijke effecten van investeringen in kaart brengen aan de hand van een MKBA, een maatschappelijke kosten-batenanalyse ontwikkeld door onderzoeksbureau RIGO.

Experiment in Indische Buurt met aanbiedingsafspraken voor buurtvoorzieningen

Zeeburg wil van buurthuizen af

Tweede verdieping

Plan voor clustering UvA-huisvesting stuit op weerstand

Naar een ‘open stadscampus’

De Universiteit van Amsterdam is alom aanwezig in de binnenstad. Nu nog is de UvA verspreid over talloze panden, maar de komende jaren wil ze haar belangrijkste activiteiten gaan clusteren op vier locaties. Niet iedereen is blij met die campusvorming. Tegenstanders vinden het Roeterseilandcomplex nu al ‘totaal misplaats qua schaal’. En omwonenden en monumentenbeschermers procederen tegen de nieuwste plannen voor het Binnengasthuisterrein.

Kort bestek

Een jaar besteding Vogelaargeld

De winst van de wijkaanpak

De zogeheten ‘wijkaanpak’ heeft zijn eerste jaar er op zitten. Dus komt de vraag op wat het nu heeft opgeleverd. Harde cijfers zijn er (nog) niet, maar volgens programmamanager Hettie Politiek zit de winst vooral in een betere werkwijze en sfeer. Die winst moet het leed verzachten als straks door de crisis wellicht minder geld beschikbaar is.

AFWC: winst vooral zichtbaar in oude wijken

Blauwe Huis op IJburg sluit na vier jaar zijn deuren

Plek voor het ongeplande

Eind december gaat het Blauwe Huis op IJburg dicht. Daarmee komt een einde aan een bijzonder kunstproject dat claimde de inflexibiliteit van ruimtelijke plannen aan de kaak te stellen.

Amsterdamse Belastingdienst blokkeert sociale-koopconstructie 

KoopGarant nog niet in Mokum 

De leeskamer

5 boeken en 2 tijdschriften

Nieuwe woontrends

Bij sociaal-culturele veranderingen horen nieuwe woonvormen. De VROM-raad onderscheidde er onlangs drie in ‘Wonen in ruimte en tijd’. Om te beginnen is sprake van een toenemende behoefte aan wonen met gelijkgezinden. Wat interessante vragen oproept voor de aanhangers van het Amsterdamse uitgangspunt van ‘de ongedeelde stad’. Een tweede trend is het wonen in meer huizen of landen tegelijk.  En tot slot zien we een toename van  ‘verdienstelijking’ rond het wonen, ofwel de woning als multifunctionele belevingseenheid.

Woonbarometer

Crisis treft aandachtswijken hard

Aandeel werklozenDe negentien buurten die samen de vijf Amsterdamse aandachtswijken vormen, worden onevenredig hard getroffen door de economische crisis. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitorrapportage ‘De Staat van de Aandachtswijken’ van de Dienst Onderzoek en Statistiek.

Forum

Maatschappelijk vastgoed als hoogtepunt in de wijk

Zoeken naar de G-Spot

Dossier Maatschappelijk vastgoedWat bepaalt de tevredenheid over een woning en een buurt? De kwaliteit van de woning is maar één factor. De woonomgeving, zoals ligging, soort bewoners, voorzieningenniveau en het wijkprofiel zijn even belangrijk. Een gebied moet iets uitstralen.