Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
NUL20 woonbarometer
Crisis treft aandachtswijken hard
Aandeel werklozenDe negentien buurten die samen de vijf Amsterdamse aandachtswijken vormen, worden onevenredig hard getroffen door de economische crisis. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitorrapportage ‘De Staat van de Aandachtswijken’ van de Dienst Onderzoek en Statistiek. De wijkaanpak moet bewoners van de Vogelaarwijken in tien jaar tijd sociaal-economisch naar het Amsterdamse gemiddelde, het ‘Normaal Amsterdams Peil’ (NAP), tillen. Maar in het eerste jaar van de wijkaanpak is het gat wat betreft arbeidsparticipatie alleen maar groter geworden.
Overigens zegt het O+S-rapport nog niet zoveel over het effect van de wijkaanpak zelf; daarvoor is het nog te vroeg en bovendien zijn externe invloeden er niet uitgefilterd, zoals de gevolgen van de crisis. Maar het rapport zegt des te meer over de toestand waarin de wijken verkeren.

Bewoners van De Banne, Slotermeer Noordoost en aandachtswijken Oost konden in 2007 tijdens de hoogconjunctuur al minder profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt. De buurten verloren de aansluiting bij het Amsterdamse gemiddelde. De werkloosheid was begin 2008 met 6,7 procent laag in Amsterdam, maar begon in de tweede helft van het jaar op te lopen. Met name in de eerste drie maanden van dit jaar was er een snelle stijging: van 7 naar 7,5 procent. In april dit jaar hoorden ook Osdorp Midden en Overtoomse Veld tot de buurten met een veel meer dan gemiddelde werkloosheid (zie onder). De Kolenkitbuurt kent met 14 procent de hoogste werkloosheid. Hier is volgens O+S, net als in de Transvaalbuurt, een duidelijke toename van de sociale problematiek te zien, met meer langdurige minima en meer jeugdwerkloosheid.

In het tweede kwartaal van dit jaar is de toename van werkloosheid in Amsterdam iets afgevlakt, met twee tiende erbij kwam het percentage op 7,7. Het patroon zet zich door dat met name aandachtswijken worden getroffen, zegt Jeroen Slot van Onderzoek en Statistiek. “Dit is echt een ‘killer item’”, aldus Slot. “Het verleden laat zien dat je vroeg of laat de opbrengsten ziet van de inspanningen op het gebied van wonen en leefbaarheid. Er zijn nu ook zichtbare resultaten op het terrein van leren en opgroeien. Maar dat alles komt onder druk door deze ontwikkeling.”