NUL20 nr 56 mei 2011

Eerste verdieping

Woningmarktpositie van Amsterdamse ouderen is opvallend sterk

Senioren zitten wel goed

Klassieke woongroepen krijgen het juist lastiger door crisis en inkomensgrens

Trend: woongroepen voor allochtone ouderen

Met opening De Keyzer is het Czaar Peter-gebied een volwaardige woonservicebuurt

Kleinschalige ouderenhuisvesting in groot complex

Hoe gaat het toch met Akropolis?

SOEK: zelf levensloopbestendig woningcomplex bouwen

Tweede verdieping

Amsterdam wil nieuwe aanpak om schaarse huurwoningen te verdelen

Woonruimteverdeling op de schop

Het woonruimteverdelingssysteem in Amsterdam gaat op de helling. Althans, daar koerst wethouder Freek Ossel op aan. De geschiedenis leert echter dat vergaande voorstellen rond dit thema vele nota’s en discussies later veelal eindigen in kleine bijstellingen. Maar dit keer is er één verschil: de gemeente Amsterdam moet fors bezuinigen. De nieuwe aanpak moet in ieder geval goedkoper worden.

Derde verdieping

Transformatie van kantorengebied Amstel III moet pand voor pand gestalte krijgen

Zaak van lange adem

Kort bestek

Systeem met inkomensafhankelijke huren wordt beperkt door inkomensgrens en puntenstelsel

Huur op Maat werkt, maar…

Minister Donner maakt met zijn voorstel alle huren met 120 euro te verhogen weinig vrienden binnen de volkshuisvestingssector. De vier grote steden (G4) reageerden met een tegenvoorstel: een systeem met flexibele huren. Ondertussen presenteerde de SEV eind april de eindevaluatie van de landelijke pilot Huur op Maat. Is dat wellicht het instrument om maatwerk op lokaal niveau mogelijk te maken?

Beheer gemengde complexen geeft corporaties en huurders kopzorgen 

Huurders buitenspel in VvE’s?

Ontwikkelaar AM ziet gat in de markt

Koopwoningen voor studenten

Amsterdam kent al lange tijd grote huurcomplexen voor studenten. Ontwikkelaars ontdekken nu de koopmarkt voor die groep. AM herontwikkelt het voormalige GAK-kantoor in Bos en Lommer en Villa Mokum in het Amstelkwartier voor studenten. Dat levert voor die starters op de Amsterdamse woningmarkt in een keer zevenhonderd woningen op.

Interview

Maar wat zijn die? Interview met de nieuwe topman Rob Haans

De Key: terug naar de kerntaken

Sinds 1 januari wordt Woonstichting De Key geleid door Rob Haans. Aan hem de taak de nieuwe koers van De Key - van expansie naar consolidatie – vorm te geven. Daar hoort de onvermijdelijke ‘concentratie op kerntaken’ bij. Maar welke zijn dat? En wat gaat De Key niet meer doen? Interview met een nieuwkomer  in corporatieland.

Woonbarometer

Verkoop corporatiewoningen aantrekkelijk voor jongeren en starters

Vanaf 1998 tot en met 2010 hebben de woningcorporaties onder de voorwaarden van het convenant verkoop in Amsterdam 15.815 woningen verkocht aan particulieren. De transactieprijzen daarvan lagen flink onder de gemiddelde koopprijs in Amsterdam. In 2010 kostte de gemiddelde corporatiewoning 178.000 euro. Daardoor was 93 procent van alle door corporaties verkochte woningen bereikbaar voor de middeninkomens (tot 2x modaal) en 63 procent voor de lage middeninkomens (tot 1,5x modaal: koopwoningen tot € 220.000).

Vrijwilliger

Jaar van de vrijwilliger
Het was u wellicht ontgaan, maar 2011 is het Jaar van de Vrijwilliger. Voor NUL20 is het in ieder geval reden om in elk nummer dit jaar aandacht te besteden aan één vrijwilliger en/of vrijwilligersorganisatie. Deze keer Dini Dijkman.

Vrijwillig in Amsterdam: Dini Dijkman van Buurvrouwennetwerk Gaasperdam

‘Jammer dat sociale netwerken zo versnipperd zijn’