Vrijwillig in Amsterdam: Dini Dijkman van Buurvrouwennetwerk Gaasperdam
‘Jammer dat sociale netwerken zo versnipperd zijn’

Dini Dijkman (58) is heel haar leven maatschappelijk actief. Bestuursfuncties van diverse organisaties vervulde ze naast haar baan als manager in de zorgsector. Die baan moest ze opgeven, maar inmiddels heeft ze haar eigen pr-bureautje. Daarnaast is ze een bevlogen vrijwilligster bij verscheidene organisaties. Dini Dijkman is onder meer actief voor Buurvrouwennetwerk Gaasperdam.

Jaar van de vrijwilliger
Het was u wellicht ontgaan, maar 2011 is het Jaar van de Vrijwilliger. Voor NUL20 is het in ieder geval reden om in elk nummer dit jaar aandacht te besteden aan één vrijwilliger en/of vrijwilligersorganisatie. Deze keer Dini Dijkman.

“Ik heb van huis uit meegekregen dat het heel normaal is om naast je werk ook nog iets anders te betekenen voor de maatschappij. Ik ben een tijdje uit de running geweest toen ik in de zorgsector werkte. Door het vrijwilligerswerk heb ik de draad weer opgepakt. Dat soort werk vergroot je wereld wanneer je niet meer actief bent op de arbeidsmarkt. En dat geldt letterlijk voor de computercursussen die mensen kunnen volgen via de organisatie Aan de knoppen.
Nadat ik eerst als vrijwilligster gewerkt heb bij Vrouwen aan de knoppen, leid ik nu als professional voor de nieuwe organisatie ‘Aan de knoppen’ andere vrijwilligers op en coördineer ik dit project. In Zuidoost wonen veel mensen met een laag opleidingsniveau. Zeker wanneer zij schoolgaande kinderen hebben, is het heel belangrijk dat ze met de computer om leren gaan. Bovendien kun je steeds meer zaken alleen nog via internet regelen.
Ik ben ook actief voor Voetje voor Voetje, een multiculturele fiets- en wandelgroep. Ik zet de routes uit en heb een website opgezet. De deelnemers komen met elkaar in contact en zien al fietsend en wandelend meer van hun woonomgeving. Zo fietsten we een keer over de Hoge Dijk en een van de Surinaamse deelneemsters was daar nooit eerder geweest. Ze was blij verrast: het deed haar sterk denken aan een plantage in haar geboorteland.
 

‘Beter een goede buur(vrouw)’
Buurvrouwennetwerk Gaasperdam is opgericht nadat de FNV op 8 maart 2009 (Internationale Vrouwendag) vrouwen opriep overal in het land Buurvrouwennetwerken op te zetten. In Gaasperdam waren ze er wel voor in en het eerste evenement was een druk bezochte Vrouwenontmoetingsdag, anderhalf jaar geleden, in activiteitencentrum Reigersbos.
Algemene doelstelling is het vormen van netwerken van met elkaar verbonden vrouwen met als doel ontmoeting en empowerment. Dit allemaal onder het motto ‘beter een goede buur(vrouw) dan een verre vriend(in)’.
Meer informatie: buurvrouwen netwerk@gmail.com.

Buurvrouwennetwerk Gaasperdam werd twee jaar geleden opgericht door mijzelf en een Surinaamse vrijwilligster, Haidy Bijnaar, na een oproep van de FNV Vrouwenbond. Op een Buurvrouwenverwendag kwamen meer dan honderd vrouwen af. Er is inmiddels een groot team vrijwilligers actief en de activiteiten zijn onlangs uitgebreid met onder meer een leesgroep, een wekelijkse hobbyochtend en verschillende activiteiten voor jongeren. Op dit moment staat ook een eetgroep op stapel.
Al die activiteiten zijn belangrijk om vrouwen onafhankelijker te maken. Bijvoorbeeld van hun kinderen. Gezinsverbanden worden steeds minder sterk. Dus is het zaak zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Bovendien is het beter om elkaar te helpen dan te veel te leunen op de overheid.
Tegelijkertijd is het wel jammer dat vanuit de overheid zo weinig wordt gedaan om vrijwilligerswerk te supporten. Dat hoeft niet met geld, maar bijvoorbeeld met accommodatie. Sociale netwerken zijn bovendien heel erg versnipperd. Ambtenaren zouden meer kunnen doen om vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen.
Die versnippering bleek heel sterk toen in Zuidoost op hetzelfde moment twee verschillende vrouwengroepen een vrouwendag organiseerden. Dat had heel goed samen gekund maar organisaties hebben nogal de neiging om in hun eigen hokje te blijven zitten. Er is kortom nog veel te bereiken en ik ben daarom zeer gemotiveerd om nog lang actief te blijven in Zuidoost.”