Top
Eerste verdieping
Vijf actuele herontwikkelingslocaties

Zaanstad heeft in zijn concept-ontwikkelingsplan Zaan/IJ 24 locaties geïnventariseerd die voor herontwikkeling in aanmerking komen. Op vijf plekken wil de gemeente zich nu al extra inspannen:

De Zaan / IJ-oeverWilhelminasluis en omgeving (20)

De komende opknapbeurt van het sluizencomplex wordt aangegrepen om de openbare ruimte te verfraaien en een verbinding met het Inverdan-project te maken. Mogelijk aanleg van terrassen of openbaar podium. In de directe omgeving kunnen gaten in de bebouwing worden opgevuld met woningen/bedrijfsruimten. 

Houthavenkade (22)

Een ontwikkelaar heeft een deel van het voormalige GTI-terrein gekocht en wil het vanaf 2012 herontwikkelen. De gemeente heeft bepaald dat er op het terrein rond een groen binnengebied een mix van appartementen, grondgebonden woningen en bedrijven moet komen. De kades langs de Zaan blijven openbaar toegankelijk.

Hembrugterrein (23)

De gemeente overlegt met het Rijk over sanering van het terrein. Ze ziet er graag creatieve bedrijven en op termijn woningen komen. Grootste bottleneck: de geluidscontouren van Schiphol en de overlast van Westpoort. Wellicht is ook de veiligheidszone rond bestrijdingsmiddelenfabrikant Chemtura een probleem. 

Noordzaan rond Brokking en Meneba (gebied A)

Meneba neemt in 2012 een besluit over haar vestiging. De gemeente wil tegen die tijd een visie hebben op mogelijke herontwikkeling van het gebied. Ze denkt op dit moment aan behoud van de monumentale pakhuizen en silo’s tegen de achtergrond van een open landschap.

Achtersluispolder (24)

De gemeente wil het huidige bedrijventerrein openstellen voor publieksfuncties als horeca en ‘leisure’. Op die manier kan het terrein geleidelijk een meer gemengd karakter krijgen. Startpunt is de Isaac Barthaven waar de polder grenst aan de bestaande stad. Uiteindelijk kan aan de voet van pakhuis De Vrede een nautisch centrum komen. Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid. 

 

Zaanse herontwikkelingslocaties

 

Helaas is de kaart verschoven in het drukwerk. Hieronder kunt u een pdf van de correcte pagina downloaden.