Eigen Haard in beroep tegen afwijzing ontruiming in Landsmeer

21.08.13
Eigen Haard in beroep tegen afwijzing ontruiming in Landsmeer
update 28 augustus 2013

Inschrijving op het adres in de gemeentelijke basisadministratie is voldoende om hoofdverblijf in een sociale huurwoning aannemelijk te maken. Zo heeft de rechter uitgemaakt in een juridische procedure van Eigen Haard tegen een huurder in Landsmeer. De rechter heeft om die reden het verzoek tot ontruiming van de woning afgewezen. De woningstichting gaat tegen deze uitspraak in beroep. In deze zaak kreeg Eigen Haard meldingen dat de huurder al jaren niet haar hoofdverblijf heeft in de sociale huurwoning. De huurder heeft volgens het huurcontract echter wel de plicht daar zijn of haar hoofdverblijf te hebben. “Merken we dat dit niet het geval is, dan onderzoeken we dat zorgvuldig. Anders houdt de huurder een sociale huurwoning bezet zonder er gebruik van te maken,” aldus de woningstichting in een schriftelijke verklaring. Omwonenden verklaarden dat de huurder er vrijwel nooit is. De energierekening was extreem laag. Bij onaangekondigde bezoeken werd de huurder niet thuis getroffen. En de huurder verklaarde zelf desgevraagd al geruime tijd elders te verblijven. Reden voor Eigen Haard om in kort geding ontruiming van de woning te vorderen. De rechter heeft de corporatie daarin niet in het gelijk gesteld. Voor hoofdverblijf is volgens de rechter inschrijving op het adres in de gemeentelijke basisadministratie en het regelmatig ontvangen van post voldoende. “Tegen de uitspraak gaan we in beroep omdat uit de feiten blijkt dat de huurder ergens anders haar hoofdverblijf heeft. En de uitspraak is niet in lijn met de jurisprudentie over soortelijke kwestie. Daarmee zou de huurder ten onrechte een sociale huurwoning bezet houden,” zo verklaart de woningstichting.

Van feitelijke ontruiming zal geen sprake zijn, zo laat Eigen Haard weten.  De huurder kan haar woning alsnog behouden. In deze beslissing is meegewogen dat de huurder mantelzorger is voor haar moeder.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.