Overslaan en naar de inhoud gaan

Eigen Haard maakt prestatieafspraken met Ouder-Amstel

Woningstichting Eigen Haard en de gemeente Ouder-Amstel hebben nieuwe prestatieafspraken getekend. Doel is er voor te zorgen dat de woningvoorraad zoveel mogelijk wordt ingezet voor diverse doelgroepen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over duurzaamheid en leefbaarheid.
Door Rijksbeleid is de slagingskans voor middeninkomens (€ 34.229,00 tot € 43.000,00) verkleind. In Ouder-Amstel betekent dit dat een grote groep mensen, die voorheen een sociale huurwoning toegewezen kreeg, nu aangewezen is op de betaalbare vrije sector huur of koop. Haalbaar aanbod is er echter nagenoeg niet. Koop is vaak te duur en in de vrije sector huur bestaat nauwelijks aanbod.
Eigen Haard en de gemeente zetten zich daarom in voor deze middeninkomens door meer betaalbare vrije sector huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Dat gebeurt door nieuwbouw en het liberaliseren van sociale huurwoningen. De woningen in de vrije sector huur worden in eerste instantie met voorrang aangeboden aan bewoners van Ouder-Amstel met een middeninkomen. Daarnaast wordt jaarlijks een klein deel van de vrijkomende huurwoningen verkocht. Ook deze woningen zijn een goed alternatief voor de groep middeninkomens.
Verder zullen jonge starters en senioren die vanuit eengezinswoningen naar geschikte appartementen willen doorstromen extra aandacht krijgen.