Overslaan en naar de inhoud gaan

"In elke kwetsbare wijk zorgen actieve buurtbewoners voor positieve veranderingen"

Image
In de wijk zijn ze bekend, of het nu gaat om de buurman die iedere week kookt voor mensen met een kleine portemonnee, de theatermaker die voorstellingen maakt over vrouwenemancipatie of de sociaal ondernemer die zich inzet voor het vergroenen van de wijk: actieve bewoners die zorgen voor positieve veranderingen in hun buurt. Voor lokale beleidsmakers zijn deze personen van grote waarde omdat ze verschil kunnen maken in wijkgerichte opgaven, vertellen Merlijn van Hulst en Mark van Ostaijen van de Tilburgse Universiteit in een interview met Platform31. Zij deden onderzoek in Amsterdam Nieuw-West.
 
Zij startten met een onderzoek naar zogenaamde 'best persons', mensen die het verschil maakt in de wijk. Het ging dan bijvoorbeeld om sociale ondernemers, wijkambtenaren of welzijnswerkers. "We zagen dat de mensen die systeem- en leefwereld aan elkaar weten te koppelen, kunnen zorgen voor een positieve verandering in de wijk. Het zijn vaak mensen die buiten de lijntjes kleuren wanneer nodig, goed luisteren, ondernemend zijn en zich committeren aan een maatschappelijk vraagstuk."
Na dit best persons-onderzoek kwam er een vervolg in het kader van een internationaal kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future ( SURF). "In Glasgow, Birmingham, Kopenhagen en Amsterdam kijken we naar de lokale situatie en de rol van actieve buurtbewoners en sociale ondernemers daar. Mensen die werken in de overheid nemen we in dit onderzoek niet mee. We spreken nu van smart urban intermediairs.”
Deze intermediairs zijn mensen die al langere tijd het verschil maken in een kwetsbare wijk. In het kader van het onderzoek werden deze personen ook als groep bij elkaar gebracht en bevraagd. De onderzoekers stellen vast dat de rol die deze intermediairs innemen vaak zwaar is. "Dit zijn mensen die voor de lange termijn een bepaalde rol innemen in een wijk. Ze hebben een eigen visie. Tegelijkertijd zijn ze afhankelijk van kortdurende financiële middelen die volgen op de lokale agenda. Daarom proberen ze eigenlijk een marathon te lopen met het trekken van kortdurende sprintjes."
De volgende stap in het onderzoek is om manieren te vinden waarop gemeenten deze intermediairs beter kan ondersteunen.
 
Meer info: