Energielabel later in WWS

20.05.10

Energielabel later in WWS

De geplande aanpassing van woningwaarderingsstelsel (wws) per 1 juli lijkt onhaalbaar. Minister Van Middelkoop (WWI) heeft pas kort voor het verkiezingsreces vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Mocht de Kamer er ondanks het reces toch nog over stemmen dan moet het wetsvoorstel ook de Eerste Kamer passeren.  Van Middelkoop heeft al een wijzigingsvoorstel ingediend waardoor een latere invoeringsdatum mogelijk is.

In het aangepaste wws weegt de energiezuinigheid van de woning zwaarder mee. Hoe groener het energielabel, hoe meer punten.  Hierdoor worden investering in energiebesparing gestimuleerd. Corporaties tonen zich bij monde van de brancheorganisatie Aedes teleurgesteld: "corporaties hebben al veel inspanningen gedaan om woningen van energielabels te voorzien, inclusief de bijbehorende administratieve verwerking."

Het verkiezingsreces loopt van 21 mei tot 14 juni en op 1 juli 2010 begint het zomerreces. 

Zie ook: Aedes vreest latere invoering gewijzigde woningwaardering (Aedesnet, 20 mei 2010)
Zie ook: Energielabel in puntenstelsel (NUL20, maart 2010)
Zie ook: Punten voor energielabel (NUL20, maart 2010)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS