Energiezuinige appartementen in Buiksloterham

16.09.08

Energiezuinige appartementen in Buiksloterham

BAM Vastgoed en Ymere gaan in Amsterdam-Noord gezamenlijk een blok met 54 zeer energiezuinige appartementen ontwikkelen. Met het project willen beide bedrijven ervaring opdoen met woningbouw die het klimaat zo min mogelijk belast. Daarmee lopen zij vooruit op de eis van het college van B en W dat er vanaf 2015 alleen nog klimaatneutrale woningen in de stad worden gebouwd.
Het is de bedoeling dat er met de appartementen zestig procent op het standaard energieverbruik wordt bespaard. Het is nog onduidelijk hoe dat precies moet worden bereikt. Wel is er naast betere isolatie en de plaatsing van zeer zuinige koel- en verwarmingsinstallaties veel aandacht voor het terugdringen van het particuliere stroomverbruik. In overleg met bedrijven als Philips, Nuon en Getronics wordt onder meer gezocht naar mogelijkheden om huishoudelijke apparaten energiezuiniger te maken. Pieter Hameetman van BAM Vastgoed verwacht over een maand of vijf duidelijkheid te hebben over ieders taken en verantwoordelijkheden. “Daarna kunnen we ook op andere locaties, zoals de tweede fase van IJburg, aan de slag.”
De plannen, waarvoor BAM Vastgoed en Ymere al een rijkssubsidie van een half miljoen euro binnenhaalden, passen in een breder plan om van de Buiksloterham een proeftuin voor klimaatvriendelijk bouwen te maken. In februari van dit jaar gaf een aantal bedrijven verenigd in de Amsterdamse Klimaattafel aan dat zij met elkaar willen proberen om het gemengde woon-werkgebied zo duurzaam mogelijk te herontwikkelen.
Eind augustus zijn aan milieuwethouder Marijke Vos de resultaten aangeboden van een haalbaarheidsonderzoek hiernaar. Daaruit blijkt onder meer dat volledige klimaatneutraliteit in 2015 voor de deelnemers nog een stap te ver is.
Zij willen niet harder lopen dan de bouwwereld dit voorjaar in het Lente-akkoord met het kabinet heeft afgesproken. Concreet betekent dit dat voor de plannen in de Buiksloterham wordt gerekend met een maximale energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,3 (nu 0,8) en hooguit zeventig procent reductie van de CO2-uitstoot.[JB]

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.