"Engeland laat zien: bouwen in het groen lijkt goedkoper, maar schijn bedriegt"

08.06.2022
Image

Buitenstedelijk bouwen lijkt goedkoper maar dit gaat ten koste van natuurwaarde. En er wordt ook economisch geen winst geboekt met bouwen in het groen. Dat stelt althans VU-hoogleraar Hans Koster op basis van onderzoek in Engeland. Beter is het volgens hem om binnenstedelijk bouwen te bevorderen met simpeler procedures.

In Engeland worden vergelijkbare discussies gevoerd over wel of niet bouwen in het groen. In Nederland is onder andere het EIB pleitbezorger van de aanleg van nieuwe wijken op uitleglocaties. Koster toont zich daar in een artikel op Gebiedsontwikkeling.nu geen voorstander van. Tegenover een mogelijk sneller woningaanbod staat een verlies aan ruimtelijke kwaliteit. In Engeland compenseren deze kosten de baten van bouwen in het groen. Volgens hem geldt dat ook voor Nederland, althans voor de Randstad. Zijn argumenten hebben vooral betrekking op het Groene Hart. Een bijkomend nadeel van bouwen daar is dat een groot deel ruim beneden ­zeeniveau ligt. 

Binnenstedelijk bouwen is vooral duurder vanwege de hogere plankosten en extra sloopkosten. Daarnaast spelen de onduidelijke ruimtelijke-ordeningsmaatregelen en stroperige inspraakprocedures een rol. Kosters advies is dan ook: doe daar wat aan. Maar ja, die oproep klinkt helaas heel vertrouwd. 

Zie link onder voor hele artikel: