Experiment Huur op Maat voorbij

02.04.2012

Experiment Huur op Maat voorbij

Het experiment met inkomensafhankelijke huren is afgelopen week gestopt. Minister Spies van Wonen heeft er geen trek in. Hiermee loopt het experiment ook voor Ymere af.

Huur op Maat was een landelijk experiment, opgezet door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Binnen een aantal gemeenten experimenteerden dertien corporaties ruim drie jaar met inkomenshuur. Ymere startte in augustus 2009 met Huur op Maat in de gemeente Almere.

Bij Huur op Maat is de huurprijs niet meer alleen gekoppeld aan het aantal punten van de woning, maar ook aan het inkomen van het huishouden. Afhankelijk van hun inkomen konden huurders met een Huur op Maat-contract een korting op de huurprijs krijgen. Huishoudens met een laag inkomen kregen korting op de huurprijs en betaalden een lagere huur. Huishoudens met een hoger inkomen kregen minder of geen huurkorting.

In totaal heeft Ymere sinds augustus 2009 140 Huur op Maat-contracten afgesloten in Almere. Voor deze huurders wordt de huurprijs vanaf 1 april vastgesteld op de huur die ze nu betalen (zonder aftrek van eventueel toegekende huurkorting). De jaarlijkse inkomenstoets is komen te vervallen.

Lees ook: Huur op Maat werkt, maar... (NUL20, mei 2011)

 

Trefwoorden