Extra huurverhoging niet voor chronisch zieken en gehandicapten

25.03.2013
Huurders met een handicap of chronische ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging voor inkomens hoger dan 33.614 euro. Minister Blok van Wonen komt met een nadere regeling. Het kabinet voert de inkomensafhankelijke huurverhoging in om het zogenaamde scheefwonen tegengaan. Maar voor mensen met een handicap of chronische ziekte is verhuizen vaak geen reële optie, bijvoorbeeld omdat de huidige woning ingrijpend is aangepast of omdat mantelzorgers in de directe omgeving wonen. Het samenwerkingverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties CG-Raad is blij met de toezegging van de minister om een hardheidsclausule voor chronisch zieken en gehandicapten op te stellen. Aanvankelijk opperde de minister de hardheidsclausule alleen te laten gelden voor huurders met een indicatie voor AWBZ-zorg. De CG-Raad vindt dat niet volstaan. Niet kunnen verhuizen is sterk afhankelijk van individuele beperkingen en omstandigheden. Het criterium moet zijn dat iemand vanwege fysieke, psychische of verstandelijke beperkingen sterk is aangewezen op de huidige woning. Daarbij moeten individuele omstandigheden worden meegewogen. De minister heeft beloofd de regeling begin april naar de Tweede Kamer te sturen.