Overslaan en naar de inhoud gaan

Flexwoningen van minister De Jonge liggen nog altijd in de opslag

Image

De inkoop van flexwoningen door het Rijk, bedoeld om het gemeenten gemakkelijker te maken om de tijdelijke, verplaatsbare onderkomens neer te zetten, dreigt uit te lopen op een fiasco. Dat schrijft De Volkskrant. Volgens de krant liggen er van de ruim 2.000 door minister Hugo de Jonge aangeschafte flexwoningen nog zo’n 1.900 in de opslag.

Om een industriële productiestroom van flexwoningen op gang te brengen trok het kabinet vorig jaar 200 miljoen euro uit voor de bouw van zo'n tweeduizend stuks. Die konden daardoor zonder vertraging uit voorraad worden geleverd aan gemeenten en woningcorporaties. Maar flexwoningen zijn sneller gebouwd dan geplaatst. "De praktijk blijkt weerbarstiger dan gehoopt", aldus minister Hugo de Jonge op 2 mei in een Kamerbrief. Er spelen "concrete vraagstukken" op voor gemeenten. Dat zijn ongetwijfeld onder meer de volgende: er moet deskundig personeel vrijgemaakt en locaties worden gevonden en geschikt gemaakt. En ook bij tijdelijke bouw moeten tijdrovende ruimtelijke procedures worden doorlopen, bezwaren van omwonenden worden gepareerd en moet infrastructuur aangelegd.

De Jonge zei in de Kamerbrief dat hij verwachtte de wooneenheden eind dit jaar allemaal kwijt te zijn. Op de helft zou al een optie zijn genomen. Maar volgens De Volkskrant zit er drie maanden weinig schot in de afname. Een woordvoerder van het Rijk spreekt ook niet meer over opties, maar "gesprekken in een vergevorderd stadium" voor zo'n 1.100 woningen. Groot knelpunt zou naast de al genoemde oorzaken de eenvormigheid van het aanbod zijn. Het Rijk heeft alleen woonblokken in de aanbieding met drie woonlagen met elk 48 woningen, die gemeenten ofwel in een u-vorm, ofwel in meerdere rijen kunnen neerzetten. Wel is er variatie in de grootte van de woningen. Maar gemeenten willen soms lagere of juist hogere woonblokken neerzetten of op andere wijze geschakeld, passend bij de locatie. "Achteraf gezien hadden we dit anders moeten doen, met minder strikte standaarden. Doordat we hebben laten zien dat er snel woningen geproduceerd kunnen worden, hebben we wel de markt in beweging gezet", aldus een woordvoerder van het Rijk in De Volkskrant. 

Delft en Leeuwarden zouden tot dusver de enige gemeenten zijn waarmee het Rijk een contract heeft getekend. In Delft zijn en worden dit jaar op twee locaties zo'n 170 flexwoningen geplaatst. Leeuwarden schafte tweehonderd woonunits aan waarvan dit jaar de helft wordt geplaatst. Aan aankondigingen en plannen ontbreekt het ook in andere gemeenten niet. Zo sloten gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam in februari een overeenkomst met het Rijk (zie foto) om de komende jaren 5.000 flexwoningen te bouwen.

Trefwoorden