FNV en Woonbond tegen extra huurverhoging

21.02.2012

FNV en Woonbond tegen extra huurverhoging

De FNV en de Nederlandse Woonbond maken ernstig bezwaar tegen het kabinetsvoornemen  verhuurders vanaf 1 juli de mogelijkheid te geven de huren met maximaal 5 procent te verhogen bij een huishoudinkomen boven de 43.000 euro.

Volgens FNV en Woonbond treft de maatregel 300.000 tot 400.000 huishoudens. Zij krijgen te maken met een koopkrachtverlies dat kan oplopen tot 300 euro per jaar of meer in 2012. Dit in een situatie waarin middeninkomens ook al door allerlei andere kabinetsmaatregelen worden getroffen.

In een brief aan deTweede Kamer spreken FNV en Woonbond van een maatregel met veel willekeurige consequenties. Voor hen is de grens van 43.000 euro arbitrair. Een kleine loonsverhoging kan leiden tot een forse inkomensdaling. ZZP-ers met wisselende inkomens zien de huur fors omhoog gaan als het inkomen een keertje een jaar meezit, maar dat wordt niet teruggedraaid als het een jaar later tegenzit. Ook wijzen zij op de vastzittende huurmarkt. Voor deze groepen ontbreekt het aan betaalbare huuralternatieven. De koopmarkt biedt hen evenmin een alternatief. Verder hekelen FNV en Woonbond het ontbreken van een integrale aanpak van de woningmarkt. 

Bron
NUL20

Trefwoorden