Overslaan en naar de inhoud gaan

Fraudeonderzoek Eigen Haard naar in woningen beleggende huurders

Image

Eigen Haard heeft onderzoek gedaan naar mogelijke woonfraude bij zestig van haar huurders die in bezit zijn van twee of meer woningen. Het onderzoek heeft inmiddels tot enkele huuropzeggingen geleid. In ruim de helft van de gevallen bleek geen sprake van overtreding van de huurovereenkomst.

De Amsterdamse corporatie signaleerde na een slimme data-analyse door NRC Handelsblad zestig huurders die twee of meer woningen in bezit hebben. Naar schatting bezit die groep meer dan tweehonderd woningen. In enkele gevallen gaat het om grote woningportefeuilles. Een huurder van een sociale huurwoning in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen twee jaar 34 woningen aangekocht in Den Haag, Amsterdam en Haarlem. Een gepensioneerde huurder van een sociale huurwoning in het centrum van Amsterdam bezit al vanaf de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw twintig woningen in diverse stadsdelen. Een deel daarvan wordt in de sociale sector verhuurd. En een huurder in de vrije sector blijkt met twee zakenpartners beheerder van een omvangrijk woningfonds.

NRC Handelsblad maakte begin dit jaar al melding van landelijk ruim duizend huurders van corporatiewoningen die in bezit zijn van ruim drieduizend woningen. Wettelijk is dit toegestaan, bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt gekeken naar het inkomen en is geen sprake van een vermogenstoets, maar woningcorporaties voelen zich in het licht van de woningnood en de lange wachtlijsten ongemakkelijk bij deze particuliere woningbeleggers. En hoe meer woningen deze beleggers in bezit hebben, hoe onrechtvaardiger het huren van een schaarse corporatiewoning aanvoelt. Reden voor Eigen Haard om de eigen portefeuille in ogenschouw te nemen.

Een woordvoerder laat weten dat in ruim de helft van de onderzochte gevallen geen sprake was van fraude en dat hun woningen op de juiste wijze worden bewoond. Wel hebben gesprekken met enkele huurders geleid tot woningopzeggingen. “Maar de corporatie kan niet altijd wat doen. Als huurders zich aan de voorwaarden van hun huurcontract houden, dan behoort alleen een goed gesprek tot de mogelijkheden”, aldus een woordvoerder. “En kan een huurder ons moreel appèl om toch te verhuizen simpelweg naast zich neerleggen.”

Wel zou Eigen Haard graag zien dat er wettelijke mogelijkheden komen om dit soort excessen te bestrijden. De corporatie is nadrukkelijk voorstander van een herhaaldelijke vermogenstoets, zowel bij het begin van een huurovereenkomst als daarna. Maar daarvoor moet de wet worden aangepast. Ook studeren juristen op de mogelijkheden om bij verhuur van een woning een bepaling op te nemen, dat bij eigen woningbezit het huurcontract kan worden beëindigd.