Fraudeonderzoek Eigen Haard naar in woningen beleggende huurders

14.05.21
Fraudeonderzoek Eigen Haard naar in woningen beleggende huurders

Eigen Haard heeft onderzoek gedaan naar mogelijke woonfraude bij zestig van haar huurders die in bezit zijn van twee of meer woningen. Het onderzoek heeft inmiddels tot enkele huuropzeggingen geleid. In ruim de helft van de gevallen bleek geen sprake van overtreding van de huurovereenkomst.

De Amsterdamse corporatie signaleerde na een slimme data-analyse door NRC Handelsblad zestig huurders die twee of meer woningen in bezit hebben. Naar schatting bezit die groep meer dan tweehonderd woningen. In enkele gevallen gaat het om grote woningportefeuilles. Een huurder van een sociale huurwoning in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen twee jaar 34 woningen aangekocht in Den Haag, Amsterdam en Haarlem. Een gepensioneerde huurder van een sociale huurwoning in het centrum van Amsterdam bezit al vanaf de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw twintig woningen in diverse stadsdelen. Een deel daarvan wordt in de sociale sector verhuurd. En een huurder in de vrije sector blijkt met twee zakenpartners beheerder van een omvangrijk woningfonds.

NRC Handelsblad maakte begin dit jaar al melding van landelijk ruim duizend huurders van corporatiewoningen die in bezit zijn van ruim drieduizend woningen. Wettelijk is dit toegestaan, bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt gekeken naar het inkomen en is geen sprake van een vermogenstoets, maar woningcorporaties voelen zich in het licht van de woningnood en de lange wachtlijsten ongemakkelijk bij deze particuliere woningbeleggers. En hoe meer woningen deze beleggers in bezit hebben, hoe onrechtvaardiger het huren van een schaarse corporatiewoning aanvoelt. Reden voor Eigen Haard om de eigen portefeuille in ogenschouw te nemen.

Een woordvoerder laat weten dat in ruim de helft van de onderzochte gevallen geen sprake was van fraude en dat hun woningen op de juiste wijze worden bewoond. Wel hebben gesprekken met enkele huurders geleid tot woningopzeggingen. “Maar de corporatie kan niet altijd wat doen. Als huurders zich aan de voorwaarden van hun huurcontract houden, dan behoort alleen een goed gesprek tot de mogelijkheden”, aldus een woordvoerder. “En kan een huurder ons moreel appèl om toch te verhuizen simpelweg naast zich neerleggen.”

Wel zou Eigen Haard graag zien dat er wettelijke mogelijkheden komen om dit soort excessen te bestrijden. De corporatie is nadrukkelijk voorstander van een herhaaldelijke vermogenstoets, zowel bij het begin van een huurovereenkomst als daarna. Maar daarvoor moet de wet worden aangepast. Ook studeren juristen op de mogelijkheden om bij verhuur van een woning een bepaling op te nemen, dat bij eigen woningbezit het huurcontract kan worden beëindigd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.