Fraudeonderzoek Eigen Haard naar in woningen beleggende huurders

14.05.21
Fraudeonderzoek Eigen Haard naar in woningen beleggende huurders

Eigen Haard heeft onderzoek gedaan naar mogelijke woonfraude bij zestig van haar huurders die in bezit zijn van twee of meer woningen. Het onderzoek heeft inmiddels tot enkele huuropzeggingen geleid. In ruim de helft van de gevallen bleek geen sprake van overtreding van de huurovereenkomst.

De Amsterdamse corporatie signaleerde na een slimme data-analyse door NRC Handelsblad zestig huurders die twee of meer woningen in bezit hebben. Naar schatting bezit die groep meer dan tweehonderd woningen. In enkele gevallen gaat het om grote woningportefeuilles. Een huurder van een sociale huurwoning in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen twee jaar 34 woningen aangekocht in Den Haag, Amsterdam en Haarlem. Een gepensioneerde huurder van een sociale huurwoning in het centrum van Amsterdam bezit al vanaf de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw twintig woningen in diverse stadsdelen. Een deel daarvan wordt in de sociale sector verhuurd. En een huurder in de vrije sector blijkt met twee zakenpartners beheerder van een omvangrijk woningfonds.

NRC Handelsblad maakte begin dit jaar al melding van landelijk ruim duizend huurders van corporatiewoningen die in bezit zijn van ruim drieduizend woningen. Wettelijk is dit toegestaan, bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt gekeken naar het inkomen en is geen sprake van een vermogenstoets, maar woningcorporaties voelen zich in het licht van de woningnood en de lange wachtlijsten ongemakkelijk bij deze particuliere woningbeleggers. En hoe meer woningen deze beleggers in bezit hebben, hoe onrechtvaardiger het huren van een schaarse corporatiewoning aanvoelt. Reden voor Eigen Haard om de eigen portefeuille in ogenschouw te nemen.

Een woordvoerder laat weten dat in ruim de helft van de onderzochte gevallen geen sprake was van fraude en dat hun woningen op de juiste wijze worden bewoond. Wel hebben gesprekken met enkele huurders geleid tot woningopzeggingen. “Maar de corporatie kan niet altijd wat doen. Als huurders zich aan de voorwaarden van hun huurcontract houden, dan behoort alleen een goed gesprek tot de mogelijkheden”, aldus een woordvoerder. “En kan een huurder ons moreel appèl om toch te verhuizen simpelweg naast zich neerleggen.”

Wel zou Eigen Haard graag zien dat er wettelijke mogelijkheden komen om dit soort excessen te bestrijden. De corporatie is nadrukkelijk voorstander van een herhaaldelijke vermogenstoets, zowel bij het begin van een huurovereenkomst als daarna. Maar daarvoor moet de wet worden aangepast. Ook studeren juristen op de mogelijkheden om bij verhuur van een woning een bepaling op te nemen, dat bij eigen woningbezit het huurcontract kan worden beëindigd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.