Frisse ideeën over positie starters op de woningmarkt

21.02.2018
Image

Het Doorstroomhuis, de Spaarpot, het Woonfonds en Kansrijk Loten. Dat zijn de vier concepten die het project Denktank de Starterswoning heeft opgeleverd. De Denktank - volledig samengesteld uit jongeren - is een initiatief van woningcorporatie De Key en uitgevoerd door de Academie van de stad. Doelstelling van De Key was om starters zelf frisse ideeën te laten formuleren om hun positie op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Vanaf september 2017 heeft een groep van zeven jongeren daar zijn gedachten over laten gaan. Dat blijkt een hele zoektocht te zijn geworden, waarbij de groep is bijgestaan door 'een heel scala aan experts'.

Starters zijn een hele diverse groep concludeerde men al snel, aldus Ruben Cardol - een van de denktankers. Wat velen gemeen hebben is dat ze door de lange wachttijd niet kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning en financieel de sprong naar de vrije sector niet kunnen maken. Cardol presenteerde samen met Shirley te Roller de resultaten. 

Vier concepten

De Denktank is uitgekomen op vier voorstellen - voorzichtig aangeduid als 'concepten'. 
Het eerste voorstel is het meest concrete: Kansrijk Loten. Het voorstel is voortaan 75 procent van alle starterswoningen te verloten. Op dit moment wordt 15 procent van alle sociale huurwoningen verloot. De gemeenteraad heeft recent besloten voortaan alleen 30 procent van de starterswoningen te verloten. 
Dan is er het Doorstroomhuis, een variant van Koopgarant, waarbij de starter een woning van de woningcorporatie koopt onder de marktwaarde. De voorwaarde is dat de starter die weer aan dezelfde corporatie aanbiedt als hij of zij gaat verhuizen. Het doorstroomhuis zou volgens de Denktank een eerste stap kunnen zijn naar een sociale koopsector. 
Het derde concept is het Spaarpot-principe. Die richt zich op de stap na de al dan niet tijdelijke sociale huurwoning. Het idee is dat corporaties een deel van de huurpenningen in een spaarpot stoppen. Zo bouwt de starter een kapitaaltje op voor een volgende stap in de wooncarrière.
Het laatste concept is de oprichting van een Woonfonds, een variant op een broodfonds. Starters worden vaak geweigerd in de vrijesectorhuur vanwege de hoge inkomenseisen die verhuurders stellen. Dat terwijl ze de huur vaak best op kunnen brengen. De denktank stelt voor om met een groep huurders een financieel vangnet te creëren, waardoor voor verhuurders de risico's teruglopen en ze flexibeler met de inkomenseis kunnen omgaan. "We vinden het belangrijk dat de starter de vrijheid heeft om haar eigen financiële risico’s te nemen."
 
De plannen werden met waardering ontvangen door opdrachtgever Leon Bobbe van De Key. Hij zegde zijn steun toe bij verdere uitwerking van de concepten. De Key profileert zich als corporatie die zich sterk maakt voor de 'woonstarter'. Volgens Myrthe Baaij van Academie van de Stad is de volgende stap dat de Academie samen met De Key gaat werken aan draagvlak voor de ideeën bij andere corporaties en de politiek. "Ten tweede hopen we met De Key één of twee concepten te kiezen waar vijf woningen beschikbaar voor worden gesteld. En dan gaan we met de leden van de denktank en eventuele andere geïnteresseerden aan de slag met de uitwerking."
 
Meer informatie: denktankstarterswoning.nl