Overslaan en naar de inhoud gaan

Gasvrije woningen door warmtenetwerk in Zaandam-Oost

Image

Zaanstad heeft met onder meer ZVH, Parteon en Rochdale een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van een warmtenet in Zaandam-Oost in 2018. Dankzij zo’n warmtenet is geen aardgas meer nodig om woningen te verwarmen. Het warmtenet zou bovendien voor de looptijd van het contract lagere kosten garanderen dan het huidige fossiele gas. Daarmee is dit project uniek in de warmtesector.

"Dit project past binnen de ambitie van de gemeente Zaanstad om in 2020 klimaatneutraal te zijn", zegt wethouder Dick Emmer (Duurzaamheid). "Dat kan door energiebesparende maatregelen in gebouwen en door de opwekking van duurzame energie, zoals zonne-energie en duurzame warmte. Zo sluiten we ook aan bij de wens van woningcorporaties om de energielasten van hun huurders te verlagen. Om dit te bereiken, zijn de kennis en daadkracht van woningcorporaties, netwerkbeheerder, actieve inwoners en bedrijven onmisbaar."

Het warmtenet is een open systeem dat wordt gevoed door duurzame restwarmte van verschillende bronnen. De warmte is afkomstig van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam en mogelijk een lokaal te realiseren biomassacentrale nabij het Zaans Medisch Centrum. Alliander DGO zorgt voor de ondergrondse leidingen om warm en afgekoeld water te transporteren. ENGIE zorgt voor de warmtelevering aan de afnemers en is de contractpartij voor gebruikers.

In Zaandam-Oost vertegenwoordigen de drie deelnemende woningcorporaties het merendeel van de huurwoningen. De corporaties vinden duurzaamheid en betaalbaarheid een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan het Zaanse warmtenet.