'Gebrek aan betaalbare woonruimte leidt tot lerarentekort'

20.01.2017
Image
Update 22-02-2017
De Amsterdamse D66 wil starterswoningen reserveren voor leraren. Deze maatregel moet het oplopende tekort aan leraren in de hoofdstad helpen bestrijden. Raadslid Dehlia Timman: “Dat tekort aan leraren loopt snel op. Schoolbesturen trekken aan de alarmbel. Naast andere maatregelen moeten we ook zorgen voor voldoende woningen om leraren aan Amsterdam te binden. Anders hebben we in 2020 zo'n 415 leraren te weinig voor alleen al de basisscholen in de stad.’’
De D66-raadsleden Van Dantzig en Timman baseren zich op brieven aan ouders van zowel het schoolbestuur Samen Tussen Amstel en IJ, als van Openbaar Onderwijs a/d Amstel. Volgens beide schoolbesturen zorgt het gebrek aan betaalbare woonruimte voor een oplopend lerarentekort. Daardoor dreigen groepen kinderen op sommige momenten naar huis te worden gestuurd. D66 wil dat wethouder Ivens onderzoekt welke mogelijkheden er zijn starterswoningen met voorrang toe te wijzen aan leraren. Sinds kort wordt een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen met een vijfjaarscontract aan starters verhuurt. 
Maar ze willen ook onderzoeken of er weer een urgentiecategorie kan worden ingevoerd voor bepaalde beroepsgroepen. Zo'n voorrangsregeling voor leraren, verplegers en politieagenten is in 2003 juist afgeschaft in het kader van de deregulering en het vergroten van de doorstroming in de sociale huurmarkt. Van Dantzig: "Voor beroepen die belangrijk zijn voor het functioneren van de stad, lijkt zo'n regeling nu weer nodig. Maar iedere voorrangsregeling heeft gevolgen voor de grotere groep woningzoekenden. Daarom willen we dat het college de plannen nauwkeurig onderzoekt.’’
Met deze maatregel zijn alleen startende leraren geholpen. Leraren met een flink arbeidsverleden en tweeverdieners verdienen teveel voor de sociale huursector. Om die reden ziet wethouder Ivens weinig in een voorrangsregeling in de sociale huursector. "Het college is wel bereid om te onderzoeken of voor middenhuurwoningen toelatingscriteria gesteld kunnen worden om deze specifiek te bestemmen voor bepaalde beroepen."