Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeente Amsterdam vestigt voorkeursrecht op Certitudo-kavels in Amstel III

Image

De gemeente Amsterdam heeft voorkeursrecht gevestigd op vijf kantoorgebouwen van de failliet verklaarde ontwikkelaar Certitudo in het herontwikkelingsgebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost. De curatoren moeten de kavels bij eventuele verkoop vanaf nu eerst aanbieden aan de gemeente. 

Het voorkeursrecht betreft vijf kavels aan de Paasheuvelweg in het zuidelijk deel van Amstel III. Dat gebied moet de komende jaren van een gedateerde, monofunctionele kantorenwijk veranderen in een moderne, groene en duurzame wijk waar zowel wordt gewoond als gewerkt. Aan het toekomstige Hondsrugpark zijn de contouren van die nieuwe toekomst al zichtbaar. De gemeente had voor de kavels van Certitudo afspraken over de bouw van zo’n 1.600 woningen. Zeshonderd huurwoningen zouden worden aangekocht door woningcorporatie Eigen Haard. Voor een deel van die bouwstroom is nog vlak voor het bankroet een definitieve omgevingsvergunning verstrekt, maar de bouw kan vanwege het faillissement geen aanvang nemen.  

In Amstel III gaat het om locaties waar de gemeente eigenaar is van de grond en dus ook via de erfpachtovereenkomsten invloed heeft op de ontwikkeling van woningprojecten. Onduidelijk is of het voorkeursrecht verschil maakt in de kans op een snelle doorstart van de bouwprojecten. De afwikkeling van  het faillissement is volgens de curatoren een bijzonder complexe aangelegenheid. Certitudo heeft haar ontwikkelactiviteiten ondergebracht in een veelheid aan afzonderlijke vennootschappen.