Gemeente overweegt einde overeenkomst met OCP

04.04.2012

 Gemeente overweegt einde overeenkomst met OCP

De gemeente Amsterdam wil een doorbraak in de bouw van Oostpoort  in het hart van Amsterdam-Oost.  Zo nodig wordt aangestuurd op ontbinding van de overeenkomst met OCP, een combinatie van Bouwfonds, Ymere en Stadgenoot. Zo blijkt uit een inventarisatie van  alle aan corporaties en ontwikkelaars vergeven stedelijke ontwikkelingsposities.

Volgens de uitgelekte inventarisatie, die komende maand in de raadscommissie wordt besproken, tonen veel ontwikkelaars goede wil. Zij proberen door herprogrammering of fasering de bouwproductie alsnog in beweging te krijgen. Maar er zijn ook kansrijke locaties in de stad waar dat niet lukt. Daar hapert de voortgang al zo lang, dat wethouder Van Poelgeest een doorbraak noodzakelijk vindt. Als een harde afspraak over start bouw niet tot de mogelijkheden behoort, dan vindt de gemeente het beter definitief afscheid van elkaar te nemen. De stagnerende ontwikkeling van Oostpoort is één van belangrijke knelpunten. Daar ligt een overeenkomst die de gemeente nauwelijks mogelijkheden geeft om ontwikkelcombinatie OCP tot bouwen aan te zetten.  

Volgens OCP-projectdirecteur Fred Langeslag wordt de soep niet zo heet  gegeten. OCP wil de bouw van enkele honderden eengezinskoopwoningen en 84 sociale huurwoningen in het oostelijke deel van het gebied anders faseren. Amsterdam heeft daarbij om meer zekerheden gevraagd. “De wethouder heeft in een brief aan ons de opvatting dat ontbinding van het contract beter is, inmiddels genuanceerd. Het overleg over de fasering en de garanties die wij kunnen bieden, is nog gaande. Wij voorzien wel degelijk belangstelling voor aantrekkelijke stadswoningen in dat deel van Oostpoort,” aldus Langeslag.

OCP stelt verder dat een snellere besluitvorming bij het stadsdeel noodzakelijk is om het tempo in de ontwikkeling te houden. Er is een plan ingediend, dat nog altijd niet is goedgekeurd. "Stadsdeel Oost vraagt telkens veranderingen. Als je wilt bouwen, moet je ophouden nieuwe wensen op tafel te leggen. Je moet het besluit nemen te gaan bouwen. Wij willen dat dit nu gebeurt."  De bouwvergunning voor de restauratie van het vroegere dierenasiel heeft het stadsdeel ooki nog niet verstrekt. OCP kon enkele gegevens over de staat van het gebouw niet aanleveren, omdat het inmiddels is gekraakt.

Trefwoorden