Gerechtshof erkent verbod op plaatsing schotelantennes

26.02.15
Gerechtshof erkent verbod op plaatsing schotelantennes

Een huurder van een woning van Ymere aan het Waagdragerhof in Amsterdam-Oost moet een schotelantenne verwijderen, omdat de architectonische waarde van het woningcomplex wordt aangetast en er voldoende alternatieven voor de ontvangst van buitenlandse televisiezenders.
Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat het belang van de verhuurder geen ontsierende schotelantennes op zijn gebouw te hebben zwaarder weegt, dan het recht van de huurder. Door de aanwezigheid van voldoende alternatieven wordt volgens het hof geen afbreuk gedaan aan het recht van vrije nieuwsgaring.
Het conflict speelt al bijna vijf jaar. De huurder woont in gebouw Chicago aan de IJ-haven. In de huurovereenkomst is bepaald dat het niet is toegestaan een schotelantenne aan de woning aan te brengen. De huurder heeft dat toch gedaan, omdat hij Portugese tv-zenders wil ontvangen. Hij wil voeling houden met de Portugese taal en cultuur, mede met het oog op de opvoeding van zijn dochter. Ondanks herhaalde verzoeken van Ymere ging de huurder niet tot verwijdering over. De gang naar de kantonrechter liep op niets uit. In hoger beroep is Ymere alsnog in het gelijk gesteld. Andere huurders in het complex die de afgelopen jaren ook een schotel hebben opgehangen, zullen op basis van het arrest worden gesommeerd de schotel te verwijderen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS