Gooise corporaties: meer locaties nodig voor betaalbare woningen

18.01.2017
Image

Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek moeten meer werk maken van het beschikbaar stellen van locaties voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. "Geef de corporaties een groter aandeel in het bouwvolume om behoefte en aanbod beter op elkaar af te stemmen", aldus de vijf betrokken corporaties in een brief aan de gemeenteraden.

Volgens Joan van der Burgt van de Alliantie, voorzitter van het regionaal directeurenoverleg, staat de regionale woonvisie van de Gooi en Vechtstreek toch vooral in het teken van het ongewijzigd laten van de huidige sociale voorraad. Dan dreigt naar het idee van de corporaties een slot op de vernieuwing van de voorraad en zal de doorstroming tot stilstand komen. Daardoor zullen de kansen voor mensen op betaalbaar wonen nog verder afnemen.

De Alliantie, Ymere, Dudok Wonen, woningstichting Naarden en Het Gooi en Omstreken bepleiten daarom een geheel andere strategie. Enerzijds moeten de corporaties de mogelijkheid krijgen een deel van de corporatievoorraad te verschuiven naar het middensegment. Zeker de helft van de huidige voorraad - eengezinswoningen met een WOZ-waarde boven de 200.000 euro en meer dan 142 WWS-punten - is daarvoor prima geschikt. In ruil daarvoor zijn de corporaties bereid nieuwe woningen te bouwen. Bij de toevoeging moet wel veel nadrukkelijker worden ingezet op betaalbaar, duurzaam, kleiner en gelijkvloers. De corporaties zijn bereid de daarvoor benodigde investeringen te doen. "Meer toevoegen in het betaalbare segment doet vrijwel zeker een groter beroep op de investeringscapaciteit van corporaties. Als we dat met elkaar willen, dan zoeken we een manier om dat mogelijk te maken", aldus Van der Burgt.