Grondprijzen Amsterdam omlaag

02.02.2012

Grondprijzen Amsterdam omlaag

De grondprijzen voor de bouw van marktwoningen dalen in 2012, zo blijkt uit de jaarlijkse Grondprijzenbrief van de gemeente Amsterdam. Vooral in Amsterdam-Noord en in Zuidoost daalt de prijs sterk. Maar niet overal is sprake van een daling. In de binnenstad stijgt de maximale prijs.

Grondprijzen worden gebaseerd op het verschil tussen de toekomstige marktwaarde en de kosten om de woning te bouwen. De gemiddelde verkoopprijs per vierkante meter is  vorig jaar licht gedaald.  Daarnaast rekent de gemeente voor 2012 op een gemiddelde stijging van de stichtingskosten van 3 procent. Dat leidt er toe dat de grondprijzen voor woningen in de marktsector over een breed vlak zullen dalen. De omvang van de prijsdaling is sterk afhankelijk van de buurt.  In Noord en Zuidoost wordt bouwgrond voor appartementen en eengezinswoningen tientallen procenten  goedkoper.  De maximale prijs voor een kavel op IJburg daalt slechts met een kleine tien procent. In de binnenstad stijgt de maximale grondprijs voor appartementen juist met enige procenten.

Wel wil de gemeente rekening houden met de grote onzekerheid op de koopwoningmarkt. Daarom wordt de ontwikkeling van de verkoopprijzen halverwege 2012 opnieuw bekeken. Mogelijk volgt tussentijdse aanpassing. De vaste grondprijs voor de bouw van sociale huurwoningen is met 2,6 procent aangepast. 

Bron
NUL20

Trefwoorden