Grote woningcorporaties investeren 23,4 miljard euro, maar betwijfelen of dat voldoende is

17.06.20
Elfendansstraat, Akbarbuurt. Amsterdam Nieuw-West
Grote woningcorporaties investeren 23,4 miljard euro, maar betwijfelen of dat voldoende is

Een samenwerkingsverband van 27 grootstedelijke corporaties, verenigt in De Vernieuwde Stad, zegt de komende vijf jaar zo'n 23,4 miljard euro te gaan investeren in woningen. Dat is 3,4 miljard extra ten opzichte van een prognose een jaar terug. Dat staat in de jaarlijkse investeringsmonitor van DVS.
Het is de vraag of het genoeg is om alle opgaven te kunnen tackelen, stelt de organisatie zelf. Men constateert dat het woningtekort, vooral in de steden met gespannen woningmarkten, torenhoog is en dat het tempo van kwaliteitsverbetering en verduurzaming te laag is. Van de in 2018 voorspelde bouwproductie voor 2019 is 89 procent gerealiseerd.
De investeringen komen neer op 52.000 nieuw te bouwen woningen 238.000 te verbeteren/verduurzamen woningen. Opvallend genoeg zorgen die investeringen niet voor meer woningen bij die corporaties, omdat er ook gesloopt en verkocht wordt. Bruto komen er wel sociale huurwoningen bij, omdat de nog geplande pakketverkopen van Vestia en Mooiland (ook) bij collega-corporaties terecht moeten gaan komen, zodat de woningen behouden blijven voor de sociale huursector. Bijna de helft van alle verkopen binnen De Vernieuwde Stad komt van deze twee corporaties. Vestia verkoopt vanwege financiële problemen; Mooiland wil minder verspreid bezit over het hele land.

De corporaties vermoeden zelf dat de ambities ontoereikend zijn. Het woningtekort in Nederland is opgelopen tot meer dan 300.000 woningen. De mogelijkheid om meer te doen wordt volgens DVS gefnuikt door de stijging van de bouwkosten (met 21%) en de hoge netto-belastingdruk door VPB, ATAD en Verhuurderheffing. Zonder de Verhuurderheffing kunnen de DVS-corporaties 20.000 woningen meer bouwen.
De verduurzaming van het sociale woningbezit vordert. De corporaties verwachten dat in 2023 de helft van alle woningen energielabel B of hoger heeft. in 2018 was dat 32 procent.
Leden van De Vernieuwde Stad in de Metropoolregio Amsterdam zijn: de Alliantie, Eigen Haard, Parteon, Stadgenoot, Rochdale, De Key, Woonzorg Nederland en Ymere.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS