Grote woningcorporaties investeren 23,4 miljard euro, maar betwijfelen of dat voldoende is

17.06.20
Elfendansstraat, Akbarbuurt. Amsterdam Nieuw-West
Grote woningcorporaties investeren 23,4 miljard euro, maar betwijfelen of dat voldoende is

Een samenwerkingsverband van 27 grootstedelijke corporaties, verenigt in De Vernieuwde Stad, zegt de komende vijf jaar zo'n 23,4 miljard euro te gaan investeren in woningen. Dat is 3,4 miljard extra ten opzichte van een prognose een jaar terug. Dat staat in de jaarlijkse investeringsmonitor van DVS.
Het is de vraag of het genoeg is om alle opgaven te kunnen tackelen, stelt de organisatie zelf. Men constateert dat het woningtekort, vooral in de steden met gespannen woningmarkten, torenhoog is en dat het tempo van kwaliteitsverbetering en verduurzaming te laag is. Van de in 2018 voorspelde bouwproductie voor 2019 is 89 procent gerealiseerd.
De investeringen komen neer op 52.000 nieuw te bouwen woningen 238.000 te verbeteren/verduurzamen woningen. Opvallend genoeg zorgen die investeringen niet voor meer woningen bij die corporaties, omdat er ook gesloopt en verkocht wordt. Bruto komen er wel sociale huurwoningen bij, omdat de nog geplande pakketverkopen van Vestia en Mooiland (ook) bij collega-corporaties terecht moeten gaan komen, zodat de woningen behouden blijven voor de sociale huursector. Bijna de helft van alle verkopen binnen De Vernieuwde Stad komt van deze twee corporaties. Vestia verkoopt vanwege financiële problemen; Mooiland wil minder verspreid bezit over het hele land.

De corporaties vermoeden zelf dat de ambities ontoereikend zijn. Het woningtekort in Nederland is opgelopen tot meer dan 300.000 woningen. De mogelijkheid om meer te doen wordt volgens DVS gefnuikt door de stijging van de bouwkosten (met 21%) en de hoge netto-belastingdruk door VPB, ATAD en Verhuurderheffing. Zonder de Verhuurderheffing kunnen de DVS-corporaties 20.000 woningen meer bouwen.
De verduurzaming van het sociale woningbezit vordert. De corporaties verwachten dat in 2023 de helft van alle woningen energielabel B of hoger heeft. in 2018 was dat 32 procent.
Leden van De Vernieuwde Stad in de Metropoolregio Amsterdam zijn: de Alliantie, Eigen Haard, Parteon, Stadgenoot, Rochdale, De Key, Woonzorg Nederland en Ymere.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.