Guido Wallagh wordt procesmanager vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer

13.05.2019
Image

De gemeente Amsterdam en de betrokken drie woningcorporaties hebben Guido Wallagh aangesteld als overkoepelend procesmanager van de vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer. Wallagh is partner bij INBO en bestuursvoorzitter van het Van Eesteren Museum.

Lang gebeurde er niet heel veel in Geuzenveld-Slotermeer. Maar de vernieuwing komt dichterbij. Met de vaststelling in januari van de principenota Geuzenveld-Slotermeer werden de contouren vastgelegd, hoe corporaties en gemeente - samen met bewoners, instellingen en ondernemers - de buurtverbetering vorm willen geven. Uitgangspunt is dat de investeringen - zowel fysiek als sociaal - in de eerste plaats ten goede komen aan de huidige bewoners.

De drie grote vernieuwingsgebieden in Geuzenveld-Slotermeer zijn de Van Deysselbuurt, de Dichtersbuurt en de Couperusbuurt. De belangrijkste ingreep vindt plaats langs de Burg. Röellstraat. De brede groenstrook van deze straat wordt volgens de eerste schetsen benut voor de ontwikkeling van een stadslaan met woonlagen van 5 tot 6 hoog, met hier en daar een hoogteaccent.

Dit verstrekkende plan en ook andere zijn nog met vele onzekerheden omgeven. Dat heeft mede te maken met het grote belang dat de gemeente hecht aan participatie en inspraak van de bewoners. Nabila Bouabbouz, ambtelijk opdrachtgever in Nieuw-West: "Er zijn daardoor verschillende scenario's. Indien de participatie leidt tot het maximale scenario, zullen er maximaal 2.000 woningen worden gesloopt en circa 5.000 bijgebouwd. Uitgangspunt hierbij is dat het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk blijft. De meeste toevoeging zal zitten in het middensegment."

Aan de Burg. Röellstraat zullen volgens Bouabbouz ook flink wat sociale huurwoningen komen: "We willen geen gouden randje. Bovendien hebben we die nieuwbouw nodig voor de herhuisvesting van SV-urgenten."

Zij is niet bang dat bewoners a priori tegen sloop/nieuwbouwplannen zijn. "Veel mensen tekenen voor wat beters, veel gezinnen wonen te klein, jongeren kunnen het huis niet uit, de kwaliteit van veel woningen is slecht. Je hebt een groep ouderen die geen gedoe willen, opzien tegen een verbouwing of al dan niet tijdelijke verhuizing. Die zullen we een aantrekkelijk aanbod moeten doen, in de buurt, dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer. Participatie is niets nieuws. Het verschil hier is dat we dat ook meer aan het begin van de ontwikkeling willen doen wanneer er eigenlijk nog niet veel duidelijk is en daarmee meer ruimte is voor co-creatie. Echter, er zijn ook genoeg bewoners die willen dat we met een concreet plan komen. En vooral dat we haast maken. Ze wachten al lang genoeg."