Guido Wallagh wordt procesmanager vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer

13.05.19
Guido Wallagh wordt procesmanager vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer

De gemeente Amsterdam en de betrokken drie woningcorporaties hebben Guido Wallagh aangesteld als overkoepelend procesmanager van de vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer. Wallagh is partner bij INBO en bestuursvoorzitter van het Van Eesteren Museum.

Lang gebeurde er niet heel veel in Geuzenveld-Slotermeer. Maar de vernieuwing komt dichterbij. Met de vaststelling in januari van de principenota Geuzenveld-Slotermeer werden de contouren vastgelegd, hoe corporaties en gemeente - samen met bewoners, instellingen en ondernemers - de buurtverbetering vorm willen geven. Uitgangspunt is dat de investeringen - zowel fysiek als sociaal - in de eerste plaats ten goede komen aan de huidige bewoners.

De drie grote vernieuwingsgebieden in Geuzenveld-Slotermeer zijn de Van Deysselbuurt, de Dichtersbuurt en de Couperusbuurt. De belangrijkste ingreep vindt plaats langs de Burg. Röellstraat. De brede groenstrook van deze straat wordt volgens de eerste schetsen benut voor de ontwikkeling van een stadslaan met woonlagen van 5 tot 6 hoog, met hier en daar een hoogteaccent.

Dit verstrekkende plan en ook andere zijn nog met vele onzekerheden omgeven. Dat heeft mede te maken met het grote belang dat de gemeente hecht aan participatie en inspraak van de bewoners. Nabila Bouabbouz, ambtelijk opdrachtgever in Nieuw-West: "Er zijn daardoor verschillende scenario's. Indien de participatie leidt tot het maximale scenario, zullen er maximaal 2.000 woningen worden gesloopt en circa 5.000 bijgebouwd. Uitgangspunt hierbij is dat het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk blijft. De meeste toevoeging zal zitten in het middensegment."

Aan de Burg. Röellstraat zullen volgens Bouabbouz ook flink wat sociale huurwoningen komen: "We willen geen gouden randje. Bovendien hebben we die nieuwbouw nodig voor de herhuisvesting van SV-urgenten."

Zij is niet bang dat bewoners a priori tegen sloop/nieuwbouwplannen zijn. "Veel mensen tekenen voor wat beters, veel gezinnen wonen te klein, jongeren kunnen het huis niet uit, de kwaliteit van veel woningen is slecht. Je hebt een groep ouderen die geen gedoe willen, opzien tegen een verbouwing of al dan niet tijdelijke verhuizing. Die zullen we een aantrekkelijk aanbod moeten doen, in de buurt, dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer. Participatie is niets nieuws. Het verschil hier is dat we dat ook meer aan het begin van de ontwikkeling willen doen wanneer er eigenlijk nog niet veel duidelijk is en daarmee meer ruimte is voor co-creatie. Echter, er zijn ook genoeg bewoners die willen dat we met een concreet plan komen. En vooral dat we haast maken. Ze wachten al lang genoeg."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11
Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.