Helft nieuwbouw is sociale huurwoning

11.01.2012

Crisis zorgt voor hoog percentage sociale huurwoningen

De bouwproductie in Amsterdam loopt terug vanaf de piekjaren 2006 en 2007. In 2011 werden nog 3071 woningen opgeleverd en 2044 in aanbouw genomen.  In 2010 werden nog 4000 woningen opgeleverd. Opvallend is dat bijna de helft van de opleveringen in 2011 bestond uit sociale huurwoningen. Alleen het centrum dook met 16 procent onder het afgesproken minimumpercentage van 30 procent.

Opleveringen 2011 per stadsdeel

Stadsdeel

Soc.huur

Totaal

%

Centrum

22

137

16%

West

453

736

62%

Nieuw-West

419

828

51%

Zuid

68

226

30%

Oost

157

432

36%

Noord

211

480

44%

Zuidoost

178

232

77%

 

1508

3071

49%

Bron: Basisbestand Woningbouwlocaties, OGA

De sterk dalende startbouwcijfers van de laatste jaren werpen hun schaduw vooruit. In 2011 werden slechts 2044 woningen in aanbouw genomen, waarvan meer dan de helft bestaat uit studentenwoningen. De druk op de woningmarkt zal daardoor verder toenemen.

In 2011 concentreerden de nieuwe bouwontwikkelingen zich in stadsdeel Oost. Op IJburg werden nauwelijks eerste palen meer geslagen, maar wel startte de ontwikkeling van de nieuwe wijk Amstelkwartier (243 woningen) en de Amstelcampus (154 studentenwoningen). Bovendien werd in december Science Park II - met het studentencomplex van DUWO in aanbouw - in aanbouw genomen. Daardoor werd in Oost de helft van de totale bouwproductie (start bouw) van Amsterdam gerealiseerd.

In het komende nummer van NUL20 (19 januari) meer informatie over de woningproductie.  

Trefwoorden