Hoge inflatie zorgt voor grootste huurstijging in zes jaar

07.09.2020
Image

De huurprijzen zijn het afgelopen jaar harder gestegen dan daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde huurstijging tussen juni 2019 en juni 2020 bedroeg 2,9 procent, de hoogste stijging sinds 2014. De oorzaak is de hoge inflatie in 2019. Die bedroeg 2,6 procent. De reële huurstijging - gecorrigeerd voor de inflatie - is dit jaar 0,3 procent. Vorig jaar was deze nog 0,8 procent. De reële huurstijging piekte in 2013 en is sinds 2009 niet zo laag geweest.

Verhuurders mogen de inflatie als basis gebruiken voor de huurverhoging. Voor gereguleerde huurwoningen is de maximale huurverhoging de inflatie plus eventueel een inkomensafhankelijke toeslag. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen in juli 2020 gemiddeld met 2,7 procent. De huren van de sociale huurwoningen bij overige verhuurders gingen met 3,4 procent omhoog en de huren van de vrijesectorwoningen met 3,0 procent. Inclusief de inkomensafhankelijke huurverhoging kon de maximale huurstijging uitkomen op 6,6 procent.
In regio's met een grote maatschappelijke opgave - zoals in de regio Amsterdam - mogen corporaties de huur met maximaal een procent boven inflatie verhogen. Van die ruimte hebben sommige corporaties in de MRA ook gebruik gemaakt. De Amsterdamse corporaties verhoogden de huur met gemiddeld 3,1 procent.

De grootste huurstijgingen vinden plaats bij een bewonerswisseling. Die was dit jaar 9,5 procent tegenover 8,2 procent vorig jaar. Verhuurders zijn niet gebonden aan de maximale huurverhoging als een nieuwe huurder in de woning trekt. Voor huurders die niet verhuizen was de gemiddelde huurverhoging 2,4 procent.

Voor het eerst sinds jaren stegen de huren niet het meest in Amsterdam, maar in Rotterdam. Daar gaan de huren met 4,1 procent omhoog en in Amsterdam met 3,5 procent. Dit jaar stijgen de huren ook in Den Haag sterker dan in Amsterdam: 3,6 procent. In Utrecht gingen de huren minder hard omhoog dan het landelijk gemiddelde: 2,6 procent. De regionale verschillen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door verschillen in huurstijging bij bewonerswisselingen, aldus het CBS.

Trefwoorden