Overslaan en naar de inhoud gaan

Hugo de Jonge: een derde deel nieuwbouw moet geschikt zijn voor ouderen

Image

Een derde deel van de nieuwbouwproductie tot en met 2030 moet geschikt zijn voor ouderen. Minister Hugo de Jonge gaat daarover bouwafspraken maken met provincies, gemeenten en woningcorporaties. Het afgelopen week gelanceerde programma Wonen en Zorg voor Ouderen van hem en minister Helder van Langdurige Zorg voorziet in de bouw van 170.000 ‘nultredenwoningen’, 80.000 zelfstandige woningen in een geclusterde woonvorm, bijvoorbeeld hofjes ter bevordering van het sociale contact, en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken voor met name ouderen met dementie.

“We worden steeds ouder en daar moeten we ons goed op voorbereiden. Daarom moeten veel meer woningen geschikt zijn voor ouderen. Het bouwen van die huizen zorgt bovendien voor meer doorstroom. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde”, aldus De Jonge.

Van de 80.000 woningen in een geclusterde woonvorm, hofjeswoningen, servicefats en seniorenfats, is de inzet dat de helft in het sociale huursegment wordt gebouwd. In de Nationale Prestatieafspraken is al opgenomen dat corporaties 50.000 geclusterde woonvormen realiseren: zowel zelfstandige woningen, als woonzorgplekken. Volgens het kabinet bestaat voor de toekomst behoefte aan meer verpleeghuisplekken. Daarom is de totale opgave van corporaties verhoogd naar 60.000 woningen. 

Het kabinet wil ook dat ouderen eerder nadenken over het wonen in de laatste levensfase. Naast de bouw van geschikt aanbod zet het kabinet daarom in op het actief informeren van ouderen over de mogelijkheden om te verhuizen naar een beter passende woning. Zelfstandig wonen blijft het uitgangspunt. Verder krijgen gemeenten van het Rijk hulp om in hun woon/zorg-visies beter rekening te houden met toegankelijkheid van de leefomgeving, de realisatie van buurten die uitnodigen tot beweging en de aanwezigheid van voldoende voorzieningen voor ontmoeting.

Nu leven we met 3,5 miljoen mensen in Nederland die ouder dan 65 jaar zijn. In 2030 zullen dat 4,2 miljoen en in 2040 zijn 4,8 miljoen mensen boven de 65. Ouderdom komt vaak met gebreken. Zo ondervindt van de ouderen van 85 jaar en ouder 53 procent een beperking bij alledaagse handelingen. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie zal stijgen van 280.000 in 2020 naar 520.000 in 2040 en 620.000 in 2050.