Huisvesting voor jongeren met psychiatrische problematiek

07.01.2015

HVO-Querido heeft een contract ondertekend met woonstichting De Key voor de huisvesting van jongeren in een pand in de binnenstad van Amsterdam. Eerder werden hier jonge moeders van HVO-Querido hier gehuisvest. In de loop van 2015 zullen de jongeren die nu nog in Amerbos in Amsterdam Noord wonen naar de Alexanderkade verhuizen.
Het gaat hier om jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek. Verblijf in een klinische setting is niet langer nodig, maar terugkeer naar het ouderlijk huis of zelfstandig wonen is nog niet mogelijk. Het doel van het verblijf is het bevorderen van psychisch en sociaal evenwicht in een zo gewoon mogelijke, huiselijke en veilige omgeving.
Daarnaast heeft HVO-Querido een contract getekend voor een tiental plaatsen in studentenhuisvestingen verspreid over Amsterdam voor de uitstroom van jongeren die klaar zijn met hun begeleidingstraject. Dat gebeurt in de zogeheten taskforce jongerenhuisvesting, waarbij verschillende partijen in de stad samen optrekken om alternatieve uitstroommogelijkheden te vinden.