Huurverhoging maximaal 2,3 procent

02.02.2012

Huurverhoging maximaal 2,3 procent

De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3 procent. Dat staat in een circulaire van minister Spies aan gemeenten en verhuurders. De maximale huurverhoging  volgt het niveau van de inflatie.

Nieuw is de mogelijkheid voor verhuurders om de prijs van de woning extra met maximaal 5 procent te verhogen bij inkomens boven de 43.000 euro. Daarmee kan de verhoging voor deze huurder dus komen op maximaal 7,3 procent. Het parlement moet nog instemmen met dit wetsvoorstel. Daarmee wil het kabinet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Verhuurders kunnen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet een verklaring van de Belastingdienst vragen om te weten te komen welke huishoudens een inkomen boven 43.000 euro hebben. Deze verklaring meldt uitsluitend of het gezamenlijke inkomen van het huishouden op het woonadres hoger dan 43.000 euro is of niet. De Belastingdienst verstrekt geen gespecificeerde gegevens over het inkomen. Uitgangspunt voor deze extra huurverhoging  is het inkomen over 2010.

Bron
NUL20

Trefwoorden