Huurverhogingen in vrije sector worden aan banden gelegd

15.05.2020
Image

Minister Ollongren gaat de huurverhogingen in de vrije sector maximeren. De jaarlijkse verhoging wordt op zijn hoogst inflatie + 2,5%. Ze wil ook een opkoopbescherming invoeren en het mogelijk maken tijdelijke huurcontracten te verlengen tot drie jaar. De maatregelen zijn bedoeld om de woningmarkt voor starters en mensen met een middeninkomen beter toegankelijk te maken. Hiermee lijkt de invoering van de roemruchte 'noodknop', die gemeenten de mogelijkheid zou geven huren te maximeren, definitief van tafel.

De maximering zorgt er volgens de minister voor dat ook huurders in de vrije sector weten waar zij aan toe zijn en niet onverwacht te maken krijgen met grote huurverhogingen. Dat speelt bijvoorbeeld bij vijfjaarscontracten, waarbij de verhuurder na afloop een 'marktconforme' nieuwe prijs kan vaststellen ongeacht de oude huur. De maximale jaarlijkse huurstijging wordt hiermee gelijkgetrokken met die in de gereguleerde huursector. In de corporatiesector moet overigens de totale huursomstijging beperkt blijven tot de inflatie.

Gemeenten krijgen daarnaast de mogelijkheid in buurten een opkoopbescherming in te voeren om te voorkomen dat betaalbare koopwoningen worden opgekocht door beleggers voor de verhuur. Doel is zo de kansen van starters en middeninkomens op een koopwoning te vergroten en de leefbaarheid van een wijk te beschermen. Aankoop voor verhuur blijft ook in deze buurten in specifieke gevallen mogelijk, bijvoorbeeld als het een woning gaat die wordt verhuurd in het middensegment. De gemeente kan dan daarvoor een vergunning afgeven.

Tenslotte gaat de minister het makkelijker maken om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Een regulier tijdelijk contract kan nu eenmalig worden afgesloten. Er komt een verlengingsmogelijkheid tot in totaal drie jaar. Voor alle drie maatregelen moet de wet worden gewijzigd.