IJburg uitgebreid met Centrumeiland

07.06.2012

IJburg wordt uitgebreid met Centrumeiland

Amsterdam heeft besloten land te maken voor het toekomstige Centrumeiland van IJburg. Het nieuwe eiland moet plek bieden aan een kleine achthonderd betaalbare huur- en koopwoningen. Het karakter van de nieuwe woonbuurt wordt bepaald door de vraag van zelfbouwers, kleine aannemers, corporaties en ontwikkelaars."We wachten af wat er gaat gebeuren," aldus wethouder Van Poelgeest. 

De productie van het nieuwe land (22, 4 hectare) vraagt een investering van bijna negen miljoen euro. Bouwrijp maken gebeurt pas bij daadwerkelijke afzet van kavels. Met de aanleg van het Centrumeiland kiest de gemeente voor een andere volgorde. Aanvankelijk zou eerst het grote Middeneiland worden gemaakt. Met de aanleg van dat grote eiland was een voorinvestering van veertig tot zestig miljoen euro gemoeid. Dat kan de gemeente nu niet betalen. Mogelijk wordt dat eiland op een later moment alsnog gerealiseerd.

Centrumeiland

Wel krijgt het Centrumeiland een ander karakter. Uitgangspunt is een ontspannen woonmilieu met veel betaalbare eengezinswoningen, veel mogelijkheden voor zelfbouw en plek voor recreatie. Er is ruimte voor twee stranden en een grote gebouwde sportaccommodatie. Het eerder geplande winkelcentrum is geschrapt. Volgens Van Poelgeest ontbreekt daarvoor het draagvlak. De huidige winkelvoorzieningen - IJburglaan en Maxis Muiden - zijn volgens hem voldoende. In 2013 wordt gestart met de aanleg van het eiland. De bouw van de eerste woningen kan beginnen eind 2015.

 

Over de eerste stap in de tweede fase van IJburg is lange tijd  geaarzeld. De aanleg van het Centrumeiland voorkomt dat de gemeente op termijn allerlei kostbare juridische procedures opnieuw moet doorlopen. Maar volgens wethouder Van Poelgeest – persoonlijk een groot voorstander van uitbreiding - is de start van de aanleg ook noodzakelijk voor de groei van de stad.  “Amsterdam groeit, en zal blijven groeien. Mensen trekken van het platteland naar de stad. Werkgelegenheid concentreert  zich in aantrekkelijke steden. Om aan al deze nieuwe Amsterdammers een woning te kunnen bieden, zal de stad moeten bouwen.” 

 

Trefwoorden