Inkomensgegevens scheefhuurders ten onrechte verstrekt

13.04.2012

Inkomensgegevens scheefhuurders ten onrechte verstrekt

De Belastingdienst mag geen inkomensgegevens van huurders aan verhuurders verstrekken zolang daarvoor geen wettelijke basis bestaat. Zo heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitgemaakt in een zaak aangespannen door vier Amsterdamse huurders.

Het kort geding was een initiatief van Frans Ondunk van de Huurdersvereniging Oost. Samen met drie huurders maakte hij bezwaar tegen de verstrekking van hun inkomensgegevens aan Amsterdamse corporaties. Zij beriepen zich daarbij op schending van hun privacy.

De Belastingdienst verstrekte de informatie op basis van een speciale ontheffing van de geheimhoudingsplicht. Volgens de rechter had staatssecretaris Weekers van Financiën deze ontheffing niet mogen verlenen. Om twee redenen. De ontheffing is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien kan een dergelijk besluit niet op basis van de algemene belastingwet worden genomen. De verstrekking van de inkomensgegevens aan de verhuurders is dan ook onrechtmatig jegens de huurders.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken noemde tegenover de NOS de uitspraak van de rechter "een tegenvaller". Het is nog onduidelijk of de huurverhoging op 1 juli door zal gaan. "Het is nog te vroeg voor conclusies. Ik ga de uitspraak bestuderen," aldus de minister.

Het kabinet wil dat verhuurders 5 procent extra huurverhoging kunnen heffen bij huishoudens die jaarlijks meer dan 43.000 euro verdienen. Gisteren keurde de Tweede Kamer de wet tegen het scheefhuren alsnog goed; maar de wet moet ook nog door de Eerste Kamer. Als de Belastingdienst pas daarna de inkomensgegevens mag verstrekken, lijkt het bijna onmogelijk de huren per 1 juli aan te passen. De woningcorporaties zijn verplicht voor 1 mei hun huurders formeel te laten weten dat hun huur op 1 juli verhoogd wordt.

Onbruikbaar

Bovendien moet de Belastingdienst zijn werk gedeeltelijk overdoen. De gegevens die de Belastingdienst tot nu toe heeft aangeleverd, blijken volgens Aedes verre van compleet. Daarbij zijn de aangeleverde gegevens onbruikbaar geworden omdat de minister  - op verzoek van de Tweede Kamer - heeft besloten dat het inkomen van inwonende kinderen (<23)niet mee te tellen. De Belastingdienst moet de al verstrekte inkomensverklaringen dan ook opnieuw samenstellen. Ook wil de Kamer dat de Belastingdienst zich baseert op de inkomengegevens van 2011 in plaats van 2010. Dat lijkt praktisch onmogelijk.
Tenslotte vindt Aedes het principieel onjuist dat huurders bij de corporaties bezwaar moeten maken als ze het oneens met het vastgestelde inkomen: "Corporaties willen niet zo diep indringen in de privacy van haar huurders. En ze kunnen de door de huurder verstrekte gegevens niet verifiëren."

 

 

Trefwoorden