'Jaarlijks minimaal 1.500 woningen tegen een maximale huur van duizend euro'

09.05.17
'Jaarlijks minimaal 1.500 woningen tegen een maximale huur van duizend euro'
update 10 mei 2017

Amsterdam maakt werk van de bouw van meer middeldure huurwoningen. Jaarlijks moeten in het middensegment minimaal 1.500 woningen worden gebouwd, zo heeft wethouder Ivens laten weten. De maximale huur van deze woningen wordt voor een periode van 25 jaar sterk beperkt.

"We zien dat de gekte op de markt zorgt voor torenhoge huren, zelfs voor kleine woningen. Met de maatregel zorgen we ervoor dat er extra betaalbare huurwoningen komen voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een woning die op de vrije markt beschikbaar komt," aldus de wethouder. De komende jaren gaat Amsterdam bij nieuwbouwprojecten extra voorwaarden stellen aan de bouw van middeldure huurwoningen. Gemeente en ontwikkelaar spreken een maximale huur af voor de periode van 25 jaar. Het gaat om huurprijzen tussen de 700 euro en duizend euro in de maand. Alleen huishoudens met een inkomen tot 1,5 maal modaal komen in aanmerking voor een dergelijke woning. Amsterdammers die nu in een sociale huurwoning wonen maar daar eigenlijk te veel voor verdienen, krijgen voorrang.

Ivens verwacht dat op die manier huurders worden gestimuleerd om te verhuizen en meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor mensen met een laag inkomen. Het ontbreken van landelijke wetten en regels zorgt er volgens hem voor dat een eigenaar ongelimiteerd hoge huren mag vragen. Samen met de grote vraag naar huurwoningen zorgt dat voor een prijsopdrijving, waardoor veel mensen geen betaalbare huurwoning kunnen vinden in Amsterdam. "Met deze maatregel gaan we enorm investeren in extra betaalbare huurwoningen. Als de markt uit zichzelf geen fatsoenlijke huren vraagt, dan zorgen wij op deze manier dat ze wel moeten. Zo zorgen we dat Amsterdam een stad blijft voor iedereen."

Het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM) reageert positief. "Het plan van wethouder Ivens sluit in grote lijnen goed aan op het voorstel van PAM eerder dit jaar," zo zegt Robert Kohsiek, directeur van Wonam. Wel ziet hij twee verschillen. De vijf betrokken beleggers reserveerden slechts een kwart van de beschikbare woningen voor mensen die een sociale huurwoning achterlaten. In het voorstel van de gemeente is dat vijftig procent. Ook verschillen partijen over de mate van huurverhoging. De gemeente beperkt de huurstijging tot inflate. PAM denkt aan een jaarlijkse indexering plus 1 procent. "Daarover zullen wij met de gemeente de onderhandelingen aangaan," aldus Kohsiek. Hij verwacht veel belangstelling van beleggers om de gevraagde woningen daadwerkelijk te realiseren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.