Jaarverslag 2011: "Ymere staat er gezond voor"

08.05.12

Jaarverslag: "Ymere staat er gezond voor"

Ymere investeerde in 2011  € 311 miljoen in haar woningbezit. De woningcorporatie produceerde 1.475 nieuwbouwwoningen en renoveerde 1.931 woningen ingrijpend. Voor projecten in het kader van de wijkaanpak werd  € 13 miljoen vrijgemaakt. Tevens investeerde Ymere € 89 miljoen in onderhoud. Aldus het Jaarverslag 2011. Daarin stelt Ymere er financieel goed voor te staan. Het exploitatieresultaat is gestegen met € 13 miljoen, en de opbrengsten uit de verkoop met € 48 miljoen. Er werden 912 huurwoningen verkocht.

Roel Steenbeek, voorzitter Raad van Bestuur: “Ymere ligt goed op koers. We realiseren niet alleen onze maatschappelijke ambities, maar doen dit vanuit een sterke financiële basis, met een professionele governance en professioneel risicomanagement. Als grote club willen wij dicht bij onze klanten blijven staan. Vandaar dat wij met acht vestigingen lokaal verankerd zijn.”

In het jaarverslag heeft Ymere gekozen voor waardering van haar vastgoed op basis van marktwaarde. Door deze boekhoudkundige wijziging maakt Ymere zich beter vergelijkbaar met commerciële partijen. Dat is van belang voor het verkrijgen van leningen en het realiseren van een betere aansluiting op de interne rendementssturing. In combinatie met onrendabele investeringen en de daling van de huizenprijzen, leidt de nieuwe waardering tot een negatief resultaat van € 330 miljoen. Daarentegen neemt het eigen vermogen van Ymere toe tot € 5,8 miljard.

Ymere meldt ook wat het bij toepassing van marktconforme huurprijzen had kunnen verdienen. Dan had de corporatie een direct rendement kunnen behalen van 4,1 procent. De werkelijke huurinkomsten vielen € 236 miljoen lager uit. Steenbeek: “Het is beleid om de maximaal toegestane huur te vragen waar het kan en een gereduceerde huur waar het moet. Randvoorwaarde is daarbij dat Ymere voldoende betaalbare huurwoningen aanbiedt aan de doelgroep.”

Ymere bezit bijna 77.000 woningen en beheert voor Verenigingen van Eigenaren
bijna 20.000 woningen. Het gemiddelde nettohuurniveau per woning per maand was in 2011 431 euro. De corporatie heeft ondanks de crisis minder woningen ontruimd wegens huurschulden: 175 woningen tegenover ontruimd 201 in 2010. De huurderving bedroeg 11,5 miljoen euro.

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.