Kamers met Kansen in Zuidoost

01.03.2010

Kamers met Kansen in Zuidoost

Woningstichting Rochdale en Combiwel, een organisatie voor welzijn, starten begin maart in Amsterdam Zuidoost een ‘Kamers met Kansen’-project om jongeren te begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Het initiatief biedt huisvesting en begeleiding aan jongeren van 18 tot 25 jaar met problemen thuis, op school en/of werk. In een positieve omgeving krijgen deze jongeren individuele coaching. Vanuit het onderwijs is het ROCvA bij het project betrokken. In de flat Florijn komen in totaal acht woningen beschikbaar voor maximaal 30 jongeren uit Amsterdam Zuidoost.

De jongeren gaan in groepen van vier zelfstandig wonen, met ambulante hulp. Het gaat daarbij om jongeren die niet in een hulpverleningstraject zitten. De begeleiding die ze krijgen moet bijdragen aan de zelfredzaamheid. Hierdoor wordt de kans op uitval op school verkleind en kan langdurige jeugdwerkloosheid en maatschappelijke uitval worden voorkomen.

Kamers met Kansen is een internationaal al langer bestaand concept voor jongeren met potentie. Het concept biedt een geïntegreerde benadering van wonen-leren-werken. Het biedt huisvesting, coaching, een opleiding of werk. Het woon-leer-werk-traject verbetert de arbeidstoetreding en biedt jongeren een eigen plek in de samenleving.

 

Bron
Gemeente Amsterdam

Trefwoorden