De Key bouwt tot 2023 3.500 nieuwe sociale huurwoningen in Amsterdam

15.11.17
De Key bouwt tot 2023 3.500 nieuwe sociale huurwoningen in Amsterdam

In Amsterdam bouwt woonstichting De Key de komende vijf jaar 3.500 nieuwe sociale huurwoningen. Tegelijkertijd worden er in dezelfde periode 1.200 sociale huurwoningen verkocht. Dat blijkt uit de meerjarige begroting voor de periode 2018-2022. Per saldo komen er in Amsterdam 2.300 sociale huurwoningen bij.

De investering in die 3.500 nieuwbouwwoningen kost De Key 460 miljoen euro. Tegelijkertijd investeert de woningstichting in Amsterdam, Diemen en Zandvoort 136 miljoen euro in woningverbetering. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor de verduurzaming van het woningbezit. Deze investeringen worden betaald, zo laat directievoorzitter Leon Bobbe weten, uit de verkoop van bedrijfsonroerend goed en woningen. De verkoop moet 400 miljoen euro opleveren. Uit de reguliere woningexploitatie wordt nog eens 190 miljoen euro vrijgemaakt.

Bobbe spreekt van een historisch bouwrecord. "In 2018 bestaat De Key 150 jaar. In dat jubileumjaar staan er 1.400 sociale huurwoningen in de steigers. Waarschijnlijk had De Key nooit eerder zo veel sociale huurwoningen tegelijkertijd in aanbouw. Dat betekent dus een historisch bouwrecord in een historisch jaar. In deze tijd van grote schaarste, komt zo’n bouwrecord goed uit."

Verder blijkt uit de meerjarenbegroting dat De Key de komende vijf jaar 131 miljoen euro aan leningen wil aflossen. Deze aflossing scheelt 6 miljoen euro aan rente per jaar. De woonstichting heeft een leningportefeuille van 1,2 miljard euro. Daarover wordt jaarlijks bijna 50 miljoen euro rente betaald.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS