De Key wint innovatieprijs met Startblok

05.10.2016
Image
Het project Startblok Riekerhaven heeft de innovatieprijs KWH-i-Opener gewonnen. Daarmee is dit woonproject van Woonstichting De Key waarbij Nederlandse jongeren en statushouders samen worden gehuisvest en aan een toekomst bouwen, het meest innovatieve project rondom het thema beschikbaarheid. Naast De Key zijn de gemeente Amsterdam en Socius Wonen betrokken bij het initiatief.
Startblok Riekerhaven is een woonproject waar 282 jonge statushouders en 283 jongeren uit Nederland samen een community vormen onder het motto; Building a Future Together. Er is extra aandacht voor integratie, zelfontplooiing en het opbouwen van een netwerk. De jongeren tussen 18 en 28 jaar zorgen er samen voor dat de woningen en woonomgeving schoon, heel, veilig en gezellig blijven. Het zelfbeheerconcept zorgt voor contact onderling en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het doel van het Startblok is niet alleen het huisvesten van jongeren. Het is vooral het geven van een goede start aan alle bewoners: of het nu jongeren zijn uit Nederland of jongeren die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Het Startblok biedt jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden een springplank het ‘echte leven’ in en helpt de bewoner die net in Nederland is aangekomen juist snel de weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.
Volgens de deskundige jury van de KWH-i-Opener is dit een vernieuwend project dat antwoord geeft op verschillende vraagstukken. Het levert niet alleen ruim 500 woningen aan de krappe Amsterdamse woningmarkt, het geeft ook een antwoord op het vraagstuk van huisvesting van statushouders. De koppeling die is gemaakt tussen reguliere jongerenhuisvesting en het huisvesten van statushouders, is volgens de jury uniek en vernieuwend. De gemengde huisvestiging geeft bovendien de grootste kan op integratie voor statushouders. De grote mate van zelfbeheer en betrokkenheid van de bewoners, is op een vernieuwende manier vormgegeven. Daarnaast is de realisatie van het project relatief goedkoop, doordat bestaande studentenunits zijn hergebruik. 

Drie genomineerden

Naast dit project, nomineerde de vakjury nog twee andere corporaties: Destion met het project Limburgs Maatwerk en Welbions met het project Omwonen. De deelnemers aan het Corpovenista congres op 4 oktober kozen vanuit deze drie Startblok Riekershaven als favoriet. Met deze eerste plaats wint Woonstichting De Key een effectmeting van de innovatie. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat uiteindelijk het rendement is van het project. Ook kan zij rekenen op brede aandacht voor de innovatie via diverse media en vanuit andere corporaties, zodat anderen snel hun voordeel kunnen doen met alle ervaringen.