Overslaan en naar de inhoud gaan

Koopstart: Koopgarant zonder terugkoop

Image

De Stichting Opmaat introduceert een variant van Koopgarant zonder terugkoopregeling: Koopstart. Starters en lagere middeninkomens kunnen daarmee een corporatiewoning met korting van maximaal 25 procent kopen. Bij verkoop wordt de korting en een deel van de waardeontwikkeling afgerekend met de corporatie. Vooralsnog doen er geen Amsterdamse corporaties mee.

Stichting Opmaat biedt een aantal producten om het voor mensen met een lager inkomen mogelijk te maken een woning te kopen. Regelingen met namen als Koopgarant, Koopcomfort en Te Woon. Daar wordt nu Koopstart aan toegevoegd. Het belangrijkste verschil tussen Koopstart en Koopgarant is dat een terugkoopverplichting ontbreekt. Bij Koopgarant heeft de koper de zekerheid dat de betrokken woningcorporatie de woning terugkoopt tegen de dan geldende marktprijs. Het verschil in opbrengst wordt door beide partijen verrekend.
Koopstart is alleen beschikbaar voor kopers die zonder de korting de woning niet kunnen kopen. Hierdoor blijft het verstrekken van korting beperkt tot de doelgroep en wordt marktbederf voorkomen. Ook is een toets van de financiële draagkracht van kopers een verplicht onderdeel van Koopstart. OpMaat heeft Koopstart samen met een kopgroep van tien corporaties ontwikkeld. Er is bij corporaties behoefte aan een koopvariant zonder terugkoopregeling; de terugkoopverplichting noodzaakt corporaties tot een risicoreservering. Dat is niet nodig bij Koopstart. Bakker: "Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals executieverkoop, zullen corporaties de woning terugkopen."

Opmaat heeft bewust geen Amsterdamse corporaties benaderd voor het nieuwe product. "Dat is vanwege de erfpacht in Amsterdam. We hebben vijf jaar moeten onderhandelen met de Belastingdienst en de gemeente om Koopgarant geaccepteerd te krijgen. We starten daarom nu uitsluitend met woningen op eigen grond. Maar ik sluit niet uit dat in de toekomst Amsterdamse corporaties zich aansluiten."
Koopstart heeft de goedkeuring van de Belastingdienst, NHG en het ministerie van BZK. Enkele grote banken en verzekeraars verstrekken hypotheken voor Koopstart.