Kort geding om extra huurverhoging

29.03.2012

Kort geding om extra huurverhoging

Amsterdamse huurders stappen naar de rechter vanwege de vijf procent extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen. Volgens hen tast de maatregel hun recht op privacy aan. Ze spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Het geding dient 5 april in Den Haag.

De actie is een initiatief van de Huurdersvereniging Oost. Voorzitter Frans Ondunk verklaarde tegenover de NOS dat de overheid informatie over de privésituatie hoort te beschermen. Corporaties krijgen van de Belastingdienst inkomensgegevens van hun huurders, vanwege de mogelijkheid om bij een gezinsinkomen boven de 43.000 euro vijf procent extra huur te vragen. Volgens eerste berekeningen is  13 tot meer dan 25 procent van de huurders in de Amsterdamse stadsregio een ’scheefwoner’.

De vier betrokken huurders maken vooral bezwaar tegen het ontbeken van een wettelijke basis voor deze extra huurverhoging. Het wetsvoorstel dat de huurverhoging mogelijk maakt, moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Volgens Ondunk is het onaanvaardbaar dat verhuurders vooruitlopend op parlementaire behandeling de gegevens opvragen.

Eerder deze maand maakte de Woonbond al bezwaar tegen deze gang van zaken. Toen werden huurders opgeroepen melding te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens wegens privacyschending. Het CBP heeft deze meldingen nog in onderzoek.

Bron
NUL20

Trefwoorden