Kortingsregeling verhuurderheffing al bijna uitgeput

17.04.2018
Image

Corporaties maken gretig gebruik van korting op de verhuurderheffing. Het budget voor de diverse 'heffingsverminderingen' is al uitgeput. Dat meldt Minister Ollongren aan de Tweede Kamer. Ze is van plan de regeling per 1 juli stop te zetten. Ze kondigt tegelijkertijd een nieuwe regeling aan die verduurzaming moet stimuleren. Corporaties kunnen nu korting krijgen bij nieuwbouw en transformatie. Voor krimpgebieden en Rotterdam-Zuid gelden nog aanvullende tegemoetkomingen.

In 2014 zijn op verzoek van de Tweede Kamer heffingsverminderingen in de verhuurderheffing opgenomen, bedoeld voor de aanpak van urgente maatschappelijke opgaven. Daaronder vielen de sloop, verbouw en nieuwbouw van huurwoningen Rotterdam-Zuid, de sloop van woningen in krimpgebieden en de transformatie van gebouwen tot huurwoningen. En vanaf 2017 krijgen corporaties, ter stimulering van de bouwproductie, in heel Nederland korting als zij nieuwe huurwoningen bouwen met een huur beneden de eerste aftoppingsgrens.
Deze kortingen worden overigens zelf opgehoest door de corporaties: zij betalen een jaarlijks hoger wordend bedrag aan heffing, oplopend tot 1,7 miljard euro in 2017. Hiervan is vanaf 2014 in totaal bijna 700 miljoen euro beschikbaar gesteld voor korting, waarvan 418,5 miljoen euro pas vanaf 1 april 2017 beschikbaar is.
Ollongren maakt nu bekend dat die 700 miljoen al volledig is bestemd, waarvan 130 miljoen definitief. Corporaties blijken gretig gebruik te maken van deze regelingen. "De regeling heeft duidelijk voldaan aan de behoeften", constateert de minister. Die er in de volgende regel aan toevoegt de huidige regeling per 1 juli te sluiten. Maar ze kondigt gelijktijdig aan een nieuwe heffingsvermindering aan waarin verduurzaming een prominente plaats zal innemen. Deze regeling moet nog worden uitgewerkt.

Trefwoorden