KWH gaat duurzaamheid meten

16.11.11

KWH gaat duurzaamheid meten

KWH en de Stichting Duurzaamheidsbarometer gaan een instrument ontwikkelen dat de duurzaamheidsprestaties van corporaties inzichtelijk moet maken. Doel van het instrument is corporaties structuur te geven bij het verduurzamen van hun bezit. Het geeft duidelijkheid aan wat goed gaat en wat beter kan; het laat zien wat het rendement is van investeringen en wat de behaalde resultaten zijn. Bovendien is het straks mogelijk om met de uitkomsten de resultaten te benchmarken, waardoor corporaties hun prestaties onderling kunnen vergelijken en kunnen leren van elkaar. Het instrument is vanaf 2013 beschikbaar voor alle corporaties.

KWH zet zich in om de maatschappelijk prestaties van corporaties zichtbaar te maken en te bevorderen. Dit doet zij in samenwerking met een groot aantal partijen. Bij dit duurzaamheidsinitiatief werkt zij samen met de Stichting Duurzaamheidsbarometer (Woningstichting SWZ, Stadgenoot en Woonbron), Deloitte en W/E adviseurs en de corporaties Bo-Ex, de Alliantie, deltaWonen, Woonstichting St Joseph Boxtel, , Woningstichting Brederode, Wooncompagnie, Woonwaard en IntermarisHoeksteen. Daarnaast zijn het Ministerie van VROM/WWI, GDO en de SEV Energiesprong bij de ontwikkeling betrokken.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS