Lagere grondprijzen in Amsterdam

21.03.13
Lagere grondprijzen in Amsterdam
update

In Amsterdam dalen de grondprijzen gemiddeld tien tot vijftien procent. Zo schrijft het college in de Grondprijzenbrief 2013. Mocht de woningmarkt verder dalen, dan volgt mogelijk later dit jaar nog een prijsverlaging.

Amsterdam baseert de grondprijzen op het verschil tussen marktwaarde en de kosten om het vastgoed te bouwen. Als de waarde van vastgoed daalt, dan dalen de grondprijzen extra hard. Onderzoek laat volgens wethouder Van Poelgeest zien dat de markwaarde van woningen het afgelopen anderhalf jaar met vier tot zes procent is gedaald. Vooral eind 2012 is de situatie op de Amsterdamse woningmarkt snel verslechterd. Naar verwachting zullen in 2013 en 2014 de woningprijzen verder dalen. Voor 2013 is de verwachting van deskundigen - 5 tot - 8 procent. Voor 2014 is de verwachting een verdere daling van rond de 5 procent. De daling van de stichtingskosten is daarentegen heel beperkt. Voor 2012 is de gemiddelde daling van de stichtingskosten voor appartementen 0,2 procent. Voor eengezinswoningen zijn vorig jaar de stichtingskosten gelijk gebleven.

Voor het merendeel van de woninggebieden in de stad is sprake van een grondprijsdaling van 5 procent of meer. In enkele gebieden binnen de Ring  is de prijsdaling bescheiden, maar bijvoorbeeld op IJburg is de daling hoger dan 15 procent. In steeds meer gebieden in Noord, Zuidoost en de Nieuw West wordt het minimum bereikt. Voor koop- en markthuurwoningen geldt de minimale grondprijs van 177 euro per vierkante meter gebruiksoppervlakte.

De gemeente stapt voor marktwoningen af van de zogeheten 'cocktailgrondprijs': een prijs voor koop- en huurwoningen. Dat is gunstig voor de bouwers van middeldure huurwoningen. De grondprijs van hun projecten wordt voortaan afzonderlijk berekend op basis van het verwachte rendement van de woning. Daarbij wordt gerekend met een rendement van 5 procent. De grondprijs valt hierdoor extra laag uit. Verder wil de gemeente dat zelfbouw de komende jaren uitgroeit tot een volwaardige tak van de woningproductie. Voor veel zelfbouwers is de periode tussen een optie op een kavel en daadwerkelijke grondafname erg lang. Voortaan kunnen zij er voor kiezen om de grondprijs later vast te leggen. Mocht in die periode de prijs dalen, dan profiteert de zelfbouwer daarvan. Mocht de prijs stijgen dan hoeft de verhoging slechts deels te worden betaald. Voor de grondprijzen voor sociale woningbouw is in 2013 sprake van een indexatie van 2,3 procent. De prijs varieert van 15.000 tot 33.500 euro. Voor studentenwoningen geldt ten minste de minimale prijs van 177 euro.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.