Overslaan en naar de inhoud gaan

Linkse partijen hekelen beleid corporaties

In opmerkelijk felle toonzetting hekelen Michiel Mulder (PvdA), Tamira Combrink (GroenLinks) en Remine Alberts (SP) het beleid van Amsterdamse corporaties in een opiniebijdrage op Amsterdam Centraal. Zij reageren daarmee onder andere op eerdere uitspraken van AFWC-directeur Hans van Harten in de Volkskrant. De linkse raadsleden vinden Van Hartens argumenten voor de recente huurstijgingen 'lariekoek'. Ook vinden ze het 'onzin' dat het een kerntaak van corporaties is middeninkomens te huisvesten. Tenslotte verwijten ze de corporaties "al jaren niet meer" aan structureel onderhoud te doen en "kroegpraat tot wetenschap te verheffen". De bijdrage is mede ondertekend door Frans Ligtvoet, voorzitter van de Huurdersvereniging.

Hans van Harten reageerde in het artikel 'Huur nog steeds ver onder waarde' (Volkskrant  17/09/2012) op de geconstateerde stijging van de huurprijzen in Amsterdam na invoering van de Donnerpunten (schaarstepunten). Die zijn bij nieuwe verhuring met gemiddeld 60 euro per maand gestegen.

Van Harten betoogt dat de corporaties door de crisis en nieuwe heffingen weinig financiële speelruimte meer hebben en dat de Donnerpunten het enige instrument voor meer huurinkomsten vormen. Daarbij kunnen dankzij de schaarstepunten nu meer woningen worden geliberaliseerd en aan middeninkomens verhuurd. Zij vallen tussen wal en  schip omdat zij door Europese regelgeving geen aanspraak meer kunnen maken op een sociale huurwoning en woningen met huren onder de 1000 euro zeer schaars zijn in Amsterdam.

De politici betogen dat de huurder er niets aan kan doen dat de corporaties nu weinig geld hebben. Dat zou namelijk de eigen schuld van de corporaties zijn: "niemand hoeft te vertellen waardoor de tekorten in cashflow zijn ontstaan." Ze waarschuwen er bovendien voor dat het aantal sociale huurwoningen steeds kleiner wordt en de woningnood hard groeit. De huisvesting van middeninkomens is volgens de politici geen kerntaak van de corporaties; die van lagere inkomens wel.

De linkse partijen zijn altijd tegen de Donnerpunten geweest, maar in de opiniebijdrage kiezen ze voor een toonzetting die de collegepartijen PvdA en GroenLinks lang niet hebben gebruikt richting de corporaties.

Overigens blijven de tevens bekritiseerde verkoopprogramma's van de corporaties ver onder bij de door PvdA en GroenLinks goedgekeurde limieten. Beide collegepartijen steunden bovendien eerder de notitie Middensegment van PvdA-wethouder Freek Ossel, waarin de corporaties worden opgeroepen  mee te werken aan een groter aanbod in het segment van 650-900 euro.