Minder regeldruk moet leiden tot meer studentenwoningen

18.11.11

Minder regeldruk moet leiden tot meer studentenwoningen 

Op 17 november werd het landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016 ondertekend door minister Donner en de betrokken organisaties. Het plan is een initiatief van Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting met het doel extra studentenwoningen te realiseren. De in Kences verenigde sociale verhuurders zeggen in het plan toe de komende jaren 16.000 kamers bij te bouwen, een investering van een miljard euro.

Het Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016 zorgt voor verlichting van bouwregels, biedt ruimere mogelijkheden voor tijdelijke bouw en brengt betrokken partijen bij elkaar in een landelijk platform. Gemeenten, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters, woningcorporaties en studentenorganisaties moeten op zowel landelijk als lokaal niveau meer gaan samenwerken. Het plan bevat tevens de aankondiging dat studentenhuisvesters en Vastgoedbelang een haalbaarheidsonderzoek gaan doen naar een investerings- of obligatiefonds. Een dergelijk fonds moet het mogelijk maken meer studentenhuisvesting te realiseren. 
Het Rijk vermindert het aantal rijks- en gemeentelijke bouwregels, verhoogt de exploitatietermijn van leegstaande panden van 5 naar 10 jaar en kijkt of het uitvoeringstechnisch mogelijk is om onzelfstandige wooneenheden uit te sluiten van de heffing voor verhuurders. Nieuwe studentenkamers kunnen ook kleiner worden; de ondergrens voor 18 vierkante meter wordt losgelaten.

Door waar mogelijk knellende regels te schrappen of te beperken hopen de opstellers van het plan meer studenten te kunnen huisvesten in leegstaande kantoorgebouwen. 

Het Actieplan is ondertekend door Kences, VSNU, de HBO raad, Kennissteden, Vastgoedbelang, LSVb en minister Donner.

Het volledig actieplan staat HIER

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS